PROČ PROBÍHÁ TRANSFORMACE

23.08.2023

Po tisíciletí lidé potlačovali své opravdové pocity, aby vyhověli potřebám rodinných systémů, požadavkům náboženství nebo společnosti. Tímto jsme se vzdali části své duše a každý si našel způsob jak se s tím vypořádat. Stali se z nás snaživky, manipulátoři, oběti nebo rebelové místo toho, abychom byli ve své síle a jednali podle našeho srdce. Teď je správná doba pro každého člověka, aby přijal a integroval všechny své části. Pak se uzdravíme a celá planeta se vědomě posune do vyšších vibrací lásky a vědomí, moudrosti.

Je důležité, aby každý z nás udělal to nejlepší pro sjednocení celého světa, abychom transformovali sebe. Tímto vytvoříme nové vědomí, které respektuje všechny živé formy a zdroje této planety. Je čas, aby si lidé uvědomili skutečné společenství s lidmi, Zemí a celým vesmírem. Čím více ovládáme lekce svého života, tím více se nám vyjevuje plán naší duše.

Už několik let jsme v plném procesu vzestupu vědomí lidí a vlastní transformaci. Postupně se máme zbavit své karmy a propojit se svou pravou podstatou, Duší. Teprve poté budeme připraveni projít branou vzestupu do vyšší dimenze. Než se tak stane, budeme vědomou součástí svého vlastního návratu do života ve Světle, Lásce a boží moudrosti.

Výrazně se mění prožívání pozemské reality a procházíme zkušenostmi, které nás nutí přehodnotit stávající způsob myšlení a jednání. V proudu těchto nových zkušeností a vnější podpory Světla je možné si uvědomit hlubší zkušenosti vědomí a vnímat i zkušenosti, pocházející z úrovně našeho duchovního vedení (nadvědomí) a z úrovně naší duše (nevědomí).

Současně se v běžných vztazích řeší mnoho úrovní našich karmických zkušeností a tyto situace nás směrují k většímu zamyšlení se nad smyslem života na Zemi. Mohou přicházet nové vhledy na zaběhané způsoby života, původně výhradně zaměřeného na hmotný život.

Nečekaně se otvírají zkušenosti, které se vymykají většinovému zavedenému pohledu na život, rodinu, vztahy, práci a hledání štěstí. Je možnost jít více za současné stereotypy a hlouběji se propojit se sebou, svoji přirozenou moudrostí a hledat zásadní odpovědi na své otázky, k budoucnosti.

Praktický postup osobního vzestupu

Od začátku roku 2010 se výrazně měnily energie, které přichází na planetu Zemi a směřují ke zvyšování vibrací lidstva a Matky Země. Na tyto nové energie se nalaďují všechny bytosti Světla a světelné systémy, které nám z pozice čisté nepodmíněné lásky pomáhají.

Byl vytvořen nový světelný systém a ten je pro nás na Zemi dostupný už od 21.března 2010 a bude kolem roku 2012 plně zaveden pro žití na Zemi ve vyšších vibracích. Je přístupný pro opravdové hledající a dá se stahovat anebo se dá do jeho energií předávat zasvěcení.

Čím více otevřeme svou srdeční čakru - duchovní srdce a více se prosvětlíme, tím více a účinněji budeme moci pracovat s novými energiemi, jejímž hlavním zdrojem je Světelná rada nebo přímo Matka Země.

V současné době to znamená i to, že některé doposud známé informace přestávají být platné a budu se snažit postupně aktualizovat i svůj web. Jde zejména o nové energie Shambally a zněny významu zejména energií Merkaby, která je nyní plně nahrazena novým světelným systémem. Přecházíme nyní na vyšší a obsažnější systém.

V okamžiku, kdy dojde k pochopení současné situace a příležitosti, dojde i k velké touze našeho vědomí a Duše po Světle, započne vědomé hledání smyslu vlastní existence. Téměř většina lidí má za nespočetná zrození na Zemi mnohé zkušenosti. Pravděpodobně šlo o časté pokusy řešit složité životní události co nejlépe a přesto docházelo k tragickým následkům, selhání a nepochopení životních lekcí.

Některé životy byly velmi náročné a současně měly velký potenciál získání zkušeností při řešení obtížných situací. Takto se skrze události v těchto životech postupně sbírala pozitivní nebo negativní karma. Došlo-li k pochopení situace a nalezení láskyplných a moudrých řešení, docházelo k zamezení vzniku strachu, stresu, bolesti, sobectví, neohleduplnosti nebo hněvu. Získaná zkušenost měla velkou cenu a znamenala pochopení možnosti řešit podobné situace pozitivně.

Na druhé straně bylo mnohdy obtížné nalézat všeobecně prospěšná řešení, kdy jsme s láskou, moudrostí a soucitem obstáli v náročných zkouškách a nalezli správné řešení pro sebe a současně prospěli všem, kteří s danou událostí souviseli. V tento okamžik došlo k udržení pozitivních emocí a vyrovnanosti, navýšení moudrosti, vibrací a schopnosti více rozumět karmickým zákonitostem, jichž jsme dočasně součástí.

Čištění karmy a zvyšování osobních vibrací

Pozitivní emoce jsou prvním stupněm pochopení karmických a energetických zákonitostí. Umožňují udržet vysokou vibraci, udržet a dokonce navyšovat osobní energii čchi. Vědomí má velmi širokou schopnost analyzovat situace a přirozená moudrost schopnost správně reagovat. V pozitivních emocích prožíváme lásku, štěstí, radost a pohodu. V tento okamžik jsme v harmonii s celým Stvořením, se sebou a s druhými. Není důvod jiným lidem ubližovat nebo v nich vzbuzovat záporné emoce.

Růst záporné karmy je vždy spojen se zápornými emocemi a myšlenkami, ve kterých buď sami vědomě spočíváme nebo do nich jiné lidi uvádíme. Vždy půjde o velmi nepříjemné pocity strachu, stresu, hněvu, sobectví nebo manipulace. Tyto stavy zřetelně snižují vibraci člověka a také dochází ke ztrátě osobní čchi. Jde o přesun energie od člověka v negativních emocích směrem k tomu, kdo tento stav způsobil. Pravděpodobně budete mít zkušenost s člověkem, který cíleně dostává lidi ve svém okolí do negativit, aby sám energii druhých vysával.

Chceme-li pracovat na svém vlastním vzestupu, je potřeba pochopit fungování běžných lidských vztahů. Pak půjde o cílevědomé získávaní zkušeností, jak co nejdéle spočívat v pozitivních emocích. Půjde současně o práci s energiemi, získávaní energetické ochrany a současně o zbavování se blokujících programů z vědomí (minulé záporné karmické zkušenosti).

V současné době mnozí hledající mohou získat přístup k silným zdrojům léčebných energií například prostřednictvím Shambally. Po prvním zasvěcení je získán přímý přístup k mistrům Shambally a je možné je žádat či prosit o čištění vlastní karmy, léčení, ochranu nebo pomoc.

Projde-li hledající všemi stupni zasvěcení, je dostupná podpora a pomoc nejsilnější. Je vhodné obracet se na Shamballu o pomoc při čištění bloků a to nejlépe tak, aby probíhalo během spánku.

Karma se takto konečně začne účinně odbourávat.

Pro nás na Zemi pro konečný vzestup byl původně určen systém Merkaby, jehož účelem je plné zpracování pozemských karmických zkušeností, a to zejména těch negativních, které nás udržují v neustálém kole karmických životů. Původní systém Merkaby, navržený pro období transformace na Zemi, je stále systémem duálním, tj. založeným na obou principech - ženský čtyřhran Merkaby směřuje špicí dolů a mužský čtyřhran směřuje nahoru. Nyní byl Galaktickou radou aktualizován současný transformační systém, který je nyní mnohem lepší a je založený na jednotě a lásce. Umožňuje plně uzdravit, zharmonizovat a nakonec sjednotit oba principy duality v nás a tímto nabízí v rámci vzestupu výrazně větší možnosti pro naši duši.

Ať si zvolíme jakoukoliv cestu aktivace svého světelné těla, velkou pomocí a podporou při práci na sobě v meditaci může být napojení na Světelný Chrám bohyně Isis (prakrálovny Elizabeth) a jeho schopnosti nám účinně pomáhat v procesu vlastního vzestupu a transformace.

Světelný Chrám bohyně Isis (prakrálovny Elizabeth) nad Prahou

Nad Prahou je otevřen nový Chrám Bohyně. Disponuje nejmodernějšími technologiemi pro transformaci. Je obrovskou pomocí pro zbavování se starých struktur a pro rychlejší vzestup do světla a lásky.


Připojení na tento chrám může být pro nás velkou podporou a místo stahování důležitých programů: nejnovější programy vzestupu, práce s bloky, čištění karmy, prosvětlování, ochrany před Matrixem, získávání aktuálních informací apod. Stejně tak můžeme chrám požádat i o osobní vedení.

K napojení na chrám stačí poměrně málo - být dostatečně očištěn od hrubé karmy a tak zvýšit svoji vibraci. Více podrobností o chrámu prakrálovny Elisabeth a způsobu, jak se na něj napojit, najdete v podrobnějším popisu.


Intenzivní transformační proces na Planetě Zemi pokračuje. Tentokrát nepůjde o přípravy jen v energetické rovině nebo duchovní oblasti, ale zaznamenáme výrazné posuny i v realitě. Změny ovlivní více lidí. Probouzí se "další vlna", aby se připojila k vývoji, a tím se vše ještě zrychlí. Vědomé zapojení a aktivní spolupráce Lidstva se Zemí a Univerzem je klíčová, protože bez nás lidí, svobodné vůle a vědomého rozhodnutí to nepůjde. Vesmírné síly tento vývoj také podporují. Posílají Zemi a Lidstvu na pomoc nové světelné energie, které nás očišťují, aktivují božské mistrovské kódy v naší DNA a jemných tělech i v krajině a přináší nám nové nástroje ke změně.

Tyto vysokovibrační vlny světla proudí na Zemi skrze tzv. aktivační brány, které spojují svět Duality se světem Jednoty. Někdy se můžeme setkat i s různými názvy, např. portály a koridory interdimenzionální, galaktické, hvězdné, mistrovské apod.

Obecně časově souvisí zejména s astrologicky významným obdobím Rovnodenností, Slunovratů, úplňků, novoluní, zatmění Měsíce či Slunce - nebo numerologicky s daty shodnými s mistrovskými čísly, jako například Mistrovská brána 12. 12. 2021, v časech různých dní v 11:11, 12:12. apod. Mezi tyto významné aktivační brány patří dále také křesťanské velikonoční a vánoční svátky. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména období, kdy se tyto energetické vlivy kombinují a vzájemně posilují.

Během těchto významných dní otevírají tyto světelné portály spolupracující duchovní síly "nahoře i dole" a vysokovibrační energie mohou těmito koridory volně plynout až k jádru Země. Za normálních okolností se díky negativnímu "smogu" Lidstva a hustému kolektivnímu vědomí tyto jemné energie na Zem dostávají těžko. Díky vytvoření těchto portálů k nám konečně tyto světelné vlny mohou proudit a vyživovat světelné mřížky Země, očišťovat, léčit, obnovovat, aktivovat, posouvat, harmonizovat a podporovat nás v nějaké konkrétní oblasti.

Světelná brána vždy souvisí s nějakým kolektivním tématem, které nazrálo ke změně a posunu v souladu s Vývojem všech. Jejich aktivační energie ovlivňují veškerý život na individuální i kolektivní úrovni - na celé Zemi. Každá Bytost pociťuje jejich hluboký vliv a prožívá změny podle úrovně svého probuzení či uvědomění, a to dokonce, i když tomu nevěří nebo si to neuvědomuje.

Tyto brány se týkají hlavně vybudování a ukotvení nových struktur a základů Nové Země; očisty a integrace celistvé ohnivé síly; zapojení mužské energie do vývoje; sjednocení mužské, ženské a "třetí" síly; probuzení Nového Vědomí Lidstva; obnovení našich prvotních stvořitelských sil; aktivace naší kvantové DNA; objevu nových paradigmat v různých oborech a oblastech; realizace našich božských poslání a naplnění našich snů v realitě - zkrátka ukotvení a projev Ducha ve Hmotě a snesení Nebe na Zemi.

Zásadní změny

Planeta Země se sama přestavěla do konečné fáze jejího posunu do páté dimenze a do nové časové osy.

Posun do páté dimenze světla je posunem do vyšší frekvence vědomí. Energie na této úrovni vibruje ve vyšším a rychlejším tempu než je tomu ve 3D. Zde existuje paradox, který je důležitý pro naše prožívání Nové Reality. V páté dimenzi světla je zrychlená frekvence prožívána jako pomalejší čas! V třetí dimenzi je nová frekvence vnímána jako rychlejší čas a připadá vám, že se věci pohybují příliš rychle.

Projev milosti, umožňuje časové ose 3D pokračovat a koexistovat s novou časovou osou 5D až do roku 2012. Obyvatelé Země mají tak čas na přizpůsobení se nové frekvenci a nové časové ose. Obě budou k dispozici jako volitelné do poloviny roku 2012, kdy se stará třídimenzionální časová osa zhroutila, když Země zahájila svou cestu přes časovou bránu 2012 "bezčasovosti /frekvence nekonečna ", anebo - do zóny nekonečného vědomí. V této době se všichni na Zemi začali připravovat na obří skok "evoluce vědomí" do nového věku světla a míru.Je třeba, abychom si uvědomili, jaký bude mít naše vnímání času zásadní význam pro náš osobní posun. Naučíme se poznat, kdy jsme ve starém paradigmatu mířícím do slepé uličky a kdy jsme v paradigmatu nového času a na cestě vpřed. Na staré časové ose budeme vnímat zrychlení frekvence jako pocit příliš rychlého plynutí času, s pocity stresu, spěchu, obav, přílišného množství úkolů.

V nové časové ose páté dimenze budeme cítit, jako by se všechno zpomalilo a že je spousta času udělat to, co je nezbytné. Budeme se cítit klidní a pokojní a budeme vědět, že v našem životě je vše dle božího řádu. Zažijeme pocit hojnosti a blahobytu, bez ohledu na to, jaká je naše finanční situace. A budeme mít pocit, že se v našem životě mohou uskutečnit zázraky, jak budeme postupovat vpřed v dobrodružství života na Zemi.

Propusťme všechna stará dramata z minulosti a vstupme plně do energii lásky a odpuštění. Denně se ujišťujme, že naše světelné a fyzické tělo jsou v souladu s Boží vůlí.

Zaměřujme svou energii do srdce a zhluboka dýchejme. V 5D je naše vědomí zakotveno v našem srdci. Prociťujme tuto skutečnost jako hluboký pocit bezpodmínečné lásky a spojení se vším co je.