MÝTICKÁ SHAMBALLA

08.03.2023

Shamballa (Šambala ) nebo jinak Agharta, je mýtické spirituální město, ležící v současné době v poušti Gobi ( dříve ležela v místě Atlantidy, Severního pólu, Jeruzaléma ), ve které sídlí duchovní síla země.

Zde se utváří matrice, programy, které se stávají součástí materiálního světa a podle kterých žijeme. Je to místo, kde žijí všichni Nanebevzatí mistři. ( např. Kristus, Kuan-Jin, Buddha, Hawayo Takata, Usui a další). Shamballa je část vadžra těla naší Země, její primární výživou.

Shamballa je mýtické město, které není v naší dimenzi. Lze jej chápat jako pulzující srdce duchovního krevního oběhu matky Země. Je součástí vadžra těla ( nezničitelného těla ), ve kterém proudí nefyzická vibrace zvaná kundaliní. Je to éterické pole, či živoucí tělo, které je schopno přijímat vibrující energii kosmu a tu transformovat tak, aby vyživovala hmotu. Naše tělo je analogické k tělu matky Země, vyživuje nás tak jako Vesmír vyživuje Zemi. Země je protkána energetickými sítěmi, má svá silová místa ( čakry ), stejně jako tělo člověka.

V tomto městě žijí Nanebevzatí mistři, Archandělé, Andělé, bytosti Světla a Lásky. Světlo a Láska jsou energie vysokých vibrací, lásku nemůžeme vidět, můžeme jí však cítit. Sekání s bytostmi Shambally je tedy závislé na tom, jaké osobní vibrace máme.

S bytostmi Světla a Lásky se tedy setkáme na principu zvýšení svých osobních vibrací a snížení vibrací bytostí Světla a Lásky. Setkáváme se na pomyslném světelném mostě v půli cesty. Energie Shambally je silná, že v ní nemůžeme být celý den. Trpěli bychom na velkou únavu fyzického těla. Motala by se nám neustále hlava, vibrovala by nám šestá čakra, neustále bychom byli v rauši.

Naším úkolem je žít na Zemi. Transformovat energii nízkou do vyšších vibrací, otáčet Zlo v Dobro, setkávat se v Lásce. Pokud pracuješ s energií delší dobu, víš, co myslím, není to nějaké dogma, je to trvalá práce na sobě, odkrývání vlastních stinných stránek, zbavování se návyků, zlosti, závislosti, osvobozování se od karmy, rodinných vztahů, lidí. Není snadné najít tuto cestu. Energie Shambally ti může usnadnit cestu životem, pročistit auru od posledních zbytků hněvu, hrubé karmy, dvojitých životů, implantátů apod. Vytáhne tě z bláta, ano, už předchozí systémy se o to snažily a úspěšně, protože stojíš na další úrovni. Už si nehraješ, teď přebíráš zodpovědnost za sebe, svůj život v širším slova smyslu. Stojíš na prahu duchovního světa, jsi průvodcem pro mnohé kolem tebe, zprostředkováváš jim svou zkušenost s bytostmi duchovního světa vůbec.

"Naším úkolem je žít na Zemi, transformovat energii nízkou do vyšších vibrací, otáčet Zlo v Dobro, setkávat se v Lásce"

Protože Země prochází velkými změnami ( vibrace Země se mění ze 3D na 5D, tzn, přestává fungovat západní medicína na těžké nemoci - AIDS, rakoviny a nové nemoci způsobené zmutovanými viry, a také se mění mezilidské vztahy, čistí se karma, např. rozkrývají se velké podvody, demaskuje se ekonomický systém, dochází k odhalení sítě pedofilů apod., odkrývá se násilí v rodinách, je více rozvodů, potratů, týraných zvířat), mění se i energetické pole člověka - bolí nás častěji hlava, trpíme závratěmi, více narážíme do věcí než obvykle, bolí nás kostrč ( nové žlázy ), trpíme dočasnou ztrátou paměti, dezorientací, jsme více nemocní ( transformace imunity ), jsme traumatizovaní vztahy v naší rodině ( rozvolňování karmy ) apod.

Díky těmto změnám dochází k duchovnímu uvědomování lidí ( lidé pátrají po duchovních příčinách nemocí, navštěvují více sebepoznávací semináře, hledají východisko ), ale jsou i tací, kteří se dobrovolně rozhodli zůstat ve starém energetickém systému 3D ( možná jste si všimli ve svém okolí lidí, kteří s vámi manipulují, kteří jsou více nemocní než vy nebo zkrátka lidí, kteří nevědí nic o duchovním světě, anebo těch, kteří ho zpochybňují ). A vy máte možnost volit - zkusit léčení pomocí energie Shambally.

Energie Shambally počítá i s tím, že energetické změny zasahují zvířecí říši, proto i zvířata samotná v současné době prochází těžkým obdobím, kdy jsou hodně nemocná nebo umírají.

Energie Shambally je velmi pronikavá a dokáže s člověkem zamávat, nicméně má velmi silné léčivé účinky. Lidské tělo není zatím na tuto energii stavěné, aby v ní mohl člověk pobývat celý den, jako je to např. u Reiki ( Reiki je energie 3D a pole působnosti je zde omezené, i když jsou i tací mistři, kteří mají silné propojení a zvládají léčit rakovinu ). Stejně tak u Reiki, platí u Shambally, že léčí pouze ty nemoci, které nejsou karmické/ proto počet nemocných těžkými chorobami roste právě před rokem 2012, kdy se mění energie Země z 3D ( 2009 ) na 5D ( 2012 )/ a ty , které nejsou v konečném stádiu. Nicméně i v těchto případech Shamballa působí milosrdně, tlumí bolesti, které klasická medicína řeší opiáty.

Volají Tě tyto energie? Pravděpodobně si na sílu Shambally vzpomínáš! Přijmi proto zasvěcovací proces a začni s energiemi Shambally pracovat nejen pro sebe, ale i pro své okolí.