MÁTE DOMINANTNÍ PRAVOU NEBO LEVOU HEMISFÉRU?

11.12.2023

Jedním z cílů nového věku je, nastolit rovnováhu mezi pozitivními vlastnostmi levé a pravé mozkové hemisféry. 

Udělejte si následující test ke zjištění toho, zda máte dominantní levou nebo pravou mozkovou hemisféru. Přečtěte si všechna vypsaná tvrzení a vždy, když s vámi bude rezonovat, napište si číslo tvrzení na připravený papír. Otázky, které s vámi nerezonují nezapisujte. Na celý test se soustřeďte. Odpovídejte pouze upřímně, jinak by test neměl správnou hodnotu. Svojí odpovědí si musíte být jistí. Nejste-li si jisti odpovědím považujte ji za neplatnou. K testu se můžete kdykoliv vracet a sledovat aktivitu hemisfér.


1. Mám rád/a pořádek a uspořádanost

2. Píšu si deník

3. Často se během dne zasním

4. Rád/a se procházím v přírodě.

5. Mé domněnky jsou často správné

6. Vytvořil bych kvalitní počítačový program

7. Když mluvím, tak často gestikuluji rukama

8. Problémy se snažím řešit logicky

9. Velmi tvrdě pracuji na dosažení toho, co chci

10. Jsem intuitivní

11. Považuji se za praktického a realistického člověka s nohama na zemi

12. Mám vizi pro svět

13. Velmi dobře se vyjadřuji pomocí slov

14. Chtěl/a jsem být umělcem, návrhářem nebo hudebníkem

15. Baví mě fantasty literatura

16. Jsem dobrý/á v matematice

17. Jsem zaměřený/á na cíl

18. Miluji tanec

19. Jsem rád/a praktický/á

20. Vždy následuji své předtuchy a pocity

21. Nedokážu navázat vztah s nadpřirozenými věcmi

22. Nudí mě rutina

23. Když se mě lidé na něco zeptají, nakloním hlavu doleva

24. Vždy si vyberu důvěrně známou cestu

25. Baví mě učit se fakta

26. Chtěl/a jsem být advokátem, účetním nebo zubařem

27. Než se pro něco rozhodnu rád/a si zjistím všechna fakta

28. Někdy ztrácím čas

29. Mám velmi rád/a úplněk

30. Mám rád/a stereotyp

31. Miluji hudbu

32. Když mi někdo položí otázku, nakloním hlavu doprava

33. Píši se seznamy

34. Mám živou představivost

35. Někdy jednoduše vím odpověď

36. Rád/a spolupracuji s druhými

37. Dávám přednost čtení knih před sledováním filmu, natočeného podle ní

38. Rád/a řídím druhé a nesu velkou zodpovědnost

39. Rád/a vidím celkový obraz

40. Vnímám atmosféru v místnosti


VYHODNOCENÍ TESTU

Ke každému číslu, které máte na papíře, připište P nebo L, dle čísla. Nakonec si sečtěte všechna P a L. Pokud převládá písmeno P- máte aktivnější pravou hemisféru. Pokud převládá písmeno L- máte aktivnější levou hemisféru. Je-li výpočet vyrovnaný, pak jsou vaše hemisféry v rovnováze.

1.L , 2.L, 3.P, 4.P, 5.P, 6.L, 7.P, 8.L, 9.L, 10.P, 11.L, 12.P, 13.L, 14.P, 15.P, 16.L, 17.L, 18.P, 19.L, 20.P, 21.L, 22.P, 23.P, 24.L, 25.L, 26.L, 27.L, 28.P, 29.P, 30.L, 31.P, 32.L, 33.L, 34.P, 35.P, 36.P, 37.L, 38.L, 39.P, 40.P 


AKTIVNÍ PRAVÁ HEMISFÉRA

Tito lidé jsou empatičtí, všezahrnující, vizionářští, nespoutaní, umělečtí, tvořiví, nápaditý, s bohatou fantazií, duchovní a jasnovidní. Jejich slabinou je to, že kvůli nedostatečnému zaměření mívají často problémy dotahovat věci do konce a v tomto důsledku činí jen pomalé pokroky. Také mohou být ustrašení a pověrčiví.

AKTIVNÍ LEVÁ HEMISFÉRA

Tito lidé bývají  racionální, logický, intelektuálně založený, praktický, přesný, stereotypní, mají rádi řád a disciplínu. Všímají si detailů. Nevýhodou je rozpolcení mezi srdcem a myslí, což může vyústit v nedostatek soucitu. Mývají sklony k cynismu, protože jsou odpojeni od svého ducha.

DOSÁHNETE-LI ROVNOCENÉHO VÝSLEDKU, PAK BUDE VE STŘEDU HARMONIE.