LÁSKA VS. STRACH

08.08.2023

Všichni v současné době procházíme náročným obdobím. Procházíme životem a jeho cestami, které v nás vyvolávají pocity oddělenosti od toho, kým skutečně jsme. Od Jednoty, která je přirozenou esencí naší duše. Jednota není být s každým za dobře, ale je to rovnováha spojená s tím, kým skutečně Jsem. Láska je uvědomění si své skutečné podstaty a místa v celém Vesmíru. Strach je oddělenost od celé podstaty bytí.

Procházíme závěrečnými fázemi Vzestupu, temným obdobím, které nám dává na výběr ze dvou cest. A to, cesta lásky nebo cesta strachu. Nic dalšího mezitím není, pouze tyto dvě možnosti. Třídimenzionální realita se hroutí a brzy jí nebude možné udržet. V našem vědomí nebudeme moci žít ve stejném nastavení mysli, jako tomu bylo doposud. Budeme muset vnímání této reality pochopit v našich srdcích, a tam jej změnit. Přenastavit se a pochopit, že máme zde místo, které je blahobytem i v době, kdy se nám nedaří.

Život každého z nás je dlouhá vlna dechu Stvoření, která vede od našeho počátku a směřuje zpět domů, do Jednoty. Naše životní vlna se chová správně, protože je pod vládou okolních vlivů, stejně tak, jako je vlna moře řízena počasím. Někdy životem proplouváme a jindy jsem vystaveni vlastním bouřím. Máme tedy volbu, naučit se surfovat nebo se nechat spláchnout. Ale být dobrým plavcem, je úkolem naší duše. všechny ty překážky jsou můstkem, který nás odráží vždy nahoru.

Náš život je předurčen pouze lásce, protože láskou jsme. Věřte, že jinak to není. Jsou však dvě polarity - dobrá a zlá. Tyto polarity jsou volbami lásky nebo strachu a budou tu vždy, protože dobro a zlo je jako den a noc. Když je tma, tak nevidíme a protože nic nevidíme, pak se bojíme a prožíváme strach. A stejně je to se strachy v našich životech. V situacích, kdy nevíme, kdy se obáváme, jdeme cestou strachu. Ale cesta strachu vždy vede k oddělenosti a my tak nejsme schopni vidět, kým skutečně jsme a nemůžeme dojít k Jednotě. Jsou to zkoušky, které nás neustále prověřují v naší víře, víře, zda slyšíme svá srdce a rozumíme jejich řeči.

Můžeme se tedy stát surfařem a řídit svůj život anebo se můžeme utopit pod vlastní vlnou strachu.

Naše Země překračuje hranice Vzestupu a nyní máme tu jedinečnou možnost vystoupit z rafinovanosti 3D a pocítit Jednotu 5D, a tím se vrátit k Celistvosti. Ptáte se jak? Podívejte se kolem sebe! Co se děje v globálním procesu. Je to vývoj. Je to cesta, jak prokázat svojí vůli a objevit své pravé Já. Současná situace nás bolí, ale jen z bolesti může vzniknout něco nového. Je to jako když matka v bolestech přivádí na svět své děťátko. Ten uzlíček lásky, kterému předchází obrovská bolest, aby vzápětí mohla být zapomenuta.

Vydržme všichni současnou situaci, která se nás snaží oddělit od víry a lásky. Nepodléhejme procesu zdražování, zastrašování, nezoufejme nad vztahy, které se rozpadají. Ale zastavme se, položme si ruku na své srdce a jen tak dýchejme. Věřme a nepodléhejme nástrahám strachu, který se nyní masivně projevuje. Nevěnujme pozornost agresivitě a vznikajícímu násilí, které se všude stupňuje, je to cesta strachu. My musíme vydržet a nesmíme se bát, protože když se bojíme, pak máme čeho. Když nepodléháme strachu, pak můžeme vidět reality z vyšších perspektiv a najít cestu domů.