LÁSKA NAŠICH PŘEDKŮ

08.08.2023

Pojďme se podívat, čím se řídili naši předkové ve vzdálené a ne tak vzdálené minulosti při výběru sexuálního partnera, a proč si dívky do svatby tak starostlivě hlídaly panenství.

Naši předkové žili podle zákonů Rita - nebeské zákony o čistotě Rodu a krve. Tyto zákony se staly známými až v polovině 19. století. Nyní se referuje na zákony Rita pomocí řecké jména - Telegonie. V lékařství se tento jev nazývá "První muž". Pro lidi, jejichž rozum není zamlžen takzvanými "univerzálními hodnotami" a "lidskými právy", jeví se telegonie (zákony RITA) nápaditým a unikátním způsobem předávání dědičného z pokolení na pokolení.

Jev telegonie znovuobjevil současník a přítel Charlese Darwina, lord Morton, který se pod vlivem myšlenek svého přítele rozhodl věnovat biologii. Zkřížil čistokrevnou anglickou klisnu s hřebcem zebry. Potomci nebyli, ale když po čase zkřížil tu stejnou klisnu s čistokrevným hřebcem, měla hříbata se zjevnými pruhy na bocích, jako u zebry. Lord Morton nazval tento jev Telegonie. Tento jev se uplatňuje i u lidí.

Do roku 1960 proběhlo v mnoha zemích světa mnoho studií, které dokázaly, že se jev telegonie projevuje i u lidí. Přišlo se na to, že se dědí nejen vnější vzhled prvního sexuálního partnera, ale v určitých případech i jeho nemoci, pohlavní, duševní, onemocnění krve, atd. Oficiální publikace na téma telegonie jako obvykle zapomínají zmiňovat určité "maličkosti". Například to, že se o ní mluví jak v Bibli, tak ve Slovansko-Árijských védách, jen v těchto starých textech není použit termín "telegonie". Toto říkají Slovansko-Árisjké Védy: «Nepouštějte Cizozemce k dcerám Vašim, protože dcery Vaše svedou a zkazí jejich Duše čisté, a krev národa Velkého zhyne, protože první muž v dceři zanechá obrazy Ducha a Krve... Cizozemské obrazy Krve z dětí Lidských vyhánějí Světlého Ducha, a míchání krve vede k destrukci..., a rod, degeneruje, zemře bez potomstva zdravého, protože nebude vnitřní síly, která všechny neduhy a nemoci zabije...» (Slova Moudrosti Peruna) Ukazuje se, že první muž v životě panny zanechává energetický obraz, což má bezpodmínečný dopad na budoucí děti, které ona porodí. A na tomto muži velmi záleží zdraví a absence vrozených postižení budoucích dětí. Všichni následující muži dávají ženě své semeno, ale ona rodí děti prvního muže, který ji dal obraz ducha a krve. Od následujících mužů žena kromě semene přebírá a předává dětem různé nemoci, které ji spalují zevnitř, takže dříve stárne a zemře.

Rita Zákony zakazují mezirasové svazky lidí bílé rasy s představiteli jiných ras. Mísení krve mezi rasami vede k degradaci, krevním chorobám, degenerace všech větví rodu. Zmínka o telegonii v bibli:

"A řekl Juda Ónanovi: "Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo" Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka..." (Genesis 38, 8-9).

Jak je vidět z citace, duchovní moci byl dobře známý jev, který nazýváme telegonie. Mimochodem, slovo "masturbace" (onanismus) pochází právě z biblické postavy Onana a nyní představuje akci, kterou spáchal před vstupem do pokoje manželky svého bratra.

V jednom z televizních pořadů, "Moje rodina", se snažili pochopit, proč bílá žena, která žila s černochem pak porodila bílému muži černouška. Teď víme, proč. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte výsledky míchání krve. Zdraví potomstva naši předkové zachovali díky tomu, že věděli, že jedním z jeho hlavních podmínek je udržení panenské čistoty nevěsty, že promiskuitní dívka dobré potomstvo nezaručí. Morálně padlou dívku považovali za poskvrněnou, nedůstojnou rodinného svazku. Když si muž bral "poskvrněnou" ženu, takový svazek nazývali "manželstvím" a nikoliv Rodinným Svazkem.

Dnešní mládež se musí dovědět, že muž při pohlavním styku dává ženě energii jednoho rok svého života: energii tří měsíců na otisk obrazů ducha a krve a energii devíti měsíců - na donošení plodu. A pokud muž vede nevázaný sexuální život, ztratí svou energii života, což vede k předčasnému stárnutí, plešatosti.

Další akademik, Pavlov, poznamenal, že smrt do 150 let by měla být považována za násilnou. Norma života našich biologických těl je od 300 do 400 let. Když muž žije s milovanou a jedinou ženou, ke ztrátě životní energie nedochází. Každý muž musí znát pouze svou ženu, s výjimkou období těžké časů (války, epidemie ...). Pokud Rodům Velké Rasy hrozí nebezpečí vyhynutí, nemůže žena zakázat svému muži, aby dal semeno jiné ženě, na její prosbu o prodloužení rodu jejího muže, který zemřel při obraně Otčiny. Měníc muže, neboli vedoucí nevázaný způsob života, žena dostane srdeční onemocnění, krevní, duševní nemoci. A akumulujíc rozličné obrazy svých partnerů postupně rozmělňuje prvotní obraz budoucího dítěte, protože vrství přes sebe různé obrazy, a původní obraz prvního muže je smazán, což ústí k rození dětí, které se nepodobají svým rodičům. To, že se během pohlavního styku přenáší energie obrazů ducha a krve se ví už dávno.

Mnozí lidé pamatují, jak na sovětských baleních prezervativů bylo psáno "Prověřeno elektronicky", tj. vědci si byli vědomi, že se předává energie obrazů a provedli speciální testy na propouštění spektrální energie, a pak sledovali, kolik se rodí různě postižených dětí. To spočítali snadno, vyčíslili počet prodaných kondomů a porovnali to s počtem dětí narozených s různými postiženími. Ty výzkumy se nikdy a nikde nepublikovaly.

Největší zlo - to je neznalost a nevědomost! Od nejčasnějších let je známo přísloví: "Opatrujte čest mládí!". Ve slovanských zemích byl pojem "panenství" pojetím obrazu čistoty a cudnosti.

Když rodiče ženicha vybrali svému synu nevěstu a navštívili její rodiče, jejich první otázka byla: "Je Vaše dcera čistá?" Neměli na mysli, zda dodržuje hygienu těla, zda se koupe, myje, apod. V prvé řadě rodiče ženicha zajímalo, zda dívka nebyla s mužem, zda nenese obraz jiného muže; trpěl-li někdo v jejím rodě vážnými nemocemi? Vše to zjišťovali proto, aby zajistili svému rodu zdravé potomstvo.

Naši staří předkové věděli, že první manželskou noc předává muž ženě:

1. Obraz ducha a krve

2. Energii jednoho léta (roku) svého života (na odnošení potomstva)

3. Dar mateřství (dar péče o dítě)

4. Odemyká její ženskou roli(část) (rodovou genetickou paměť dívky)

Naplňujíc ženu svým obrazem ducha a krve, dává ji energii jednoho Leta (roku) svého života. Kromě toho obdaří svou ženu darem mateřství, jako je pro každého člověka hlavním cílem v životě - mít děti. Muž vnímá jeho ženu jako matku jeho dětí. Pokud muž ve své ženě obraz matky nevidí, nemusí mít vůbec děti. Také muž ve své ženě odemyká ženskou roli - rodovou genetickou paměť, která obsahuje moudrost její matky, babičky, prababičky... Žena začíná podvědomě chápat, co a jak správně dělat. Žena musí přijmout jejího manžela jako jediného muže pro ni daného nebeskými bohy. Stará se o svého muže jako o vlastní dítě.

Nové Rodinné Svazky se uzavírali jen mezi představiteli různých Slovansko-Árijských

Rodů. Rodinné Svazky v příbuzenstvu byly zakázané a nepřirozené, protože to vedlo k degeneraci Rodu. Slovansko-Árijaké Védy také říkají o tom, že rodina byla úplná, pokud měla 16 dětí - Kruh potomků. Dluh Rodu byl 9 dětí, no 16 dětí bylo považováno za úplnou rodinu, i když to nebyl limit.

Výchovu dětí vždy zajišťoval otec. Zákony Rita říkají: "Při výchově dětí používejte jen pozitivní formy a obrazy. Nezakazujte, ale ukazujte a vysvětlujte!" Každé dítě se podvědomě snaží napodobovat a chce být jako rodiče. Slovano-Árijské děti byly vychovávány pouze osobním příkladem. Od dětských let uměli rozlišovat mezi zamilovaností a láskou. Věděli, že zamilovanost přichází a odchází, ale láska zůstane, tu si člověk nese ve svém srdci.


"Porušení zápovědí krve je zrada svého Rodu" 

"Kdo odmítá přijmout moudrost předků, ten od sebe odhání sílu života"