LÉTO VE ŠKOLE VZESTUPU

28.04.2023

Přátelé Školy Vzestupu!

Blíží se nám tolik očekávané léto, čas radovánek, odpočinku, slunce a dovolených. I pro Školu Vzestupu je toto období očekávané. Už během června se plánuje zahájení velkých změn a úprav, které se postupně, ale viditelně dotknou všech kurzů, projektů, zasvěcení i služeb. Vím, že práce to bude náročná, protože pracovat na chodu celé školy je velmi časově nákladné, ale věřím, že se takto investovaný čas mnohonásobně vrátí v podobě spokojenosti mých klientů. 

Již od 1.5.2023 jsou pozastaveny všechny rozbory, které Škola nabízí. Některé se vrátí v nové "vylepšené" podobě a některé zaniknou. Zaniknou proto, protože dnešní doba vyzívá k učení a uvědomování si všech sil a možností, které v sobě máme. Je naprosto nezbytné přijmout tyto změny, které se musejí vždy u každého z nás probudit formou zájmu po vědomostech. Musíme si přijít každý sám na tyto pocity, které jsou klíčem celého probuzení. Internet je plný všemožných informací, ale co je informace kterou čtu, když jí neprožívám?! A o tom to je. Probudit zvědavost a hledat v oceánu své duše. Učíme se prostřednictvím prožitku, cítění, bolesti a radosti. Nemůžeme věřit všemu, co kde vidíme, musíme se naučit věřit svému srdci, jakožto cestě nejhlubšího poznání. Toto je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pozastavit všechny rozbory a některé ukončit, některé naopak vylepšit. Takový osobní rozbor nám má pomoci vidět to, na co se ptáme nebo to, co prozatím nevidíme. Dále by takový rozbor měl být indikátorem právě k dalšímu hledání sama sebe a hluboké pravdy lidstva. 

Všechny kurzy neomezeně běží dál a samozřejmě je můžete využívat. Postupně pracuji na jejich vylepšených podobách, kde bych je chtěla více otevřít. Otevřít tak, aby si každý zájemce dopředu mohl kurz vyzkoušet a lépe jej poznat. Aby celý web www.skolavzestupu.cz byl více informační a návštěvník se rád vracel. Je to taková moje výzva, které se sice trochu děsím, protože dobře vím kolik měsíců a let stála moje dosavadní práce odříkání vlastního pohodlí a času, ale vím, že to dám.

Vy všichni, kteří máte své kurzy v učebnách, samozřejmě o nic nepřijdete a budete moci i nadále učebny využívat. Také budete moci čerpat "vylepšené" podoby kurzů, které postupně v učebnách najdete. 

Sama jsem procházela mnoha formami učení. Něco jsem již zapomněla a něco se učím stále. Vždy jsme mohla pouze nahlédnout do vědomostí, a až po nějaké době si uvědomit. Je to přirozený proces náš všech. Naše zapomnění duchovní moudrosti bylo na velmi dlouhou dobu uvězněno v nás samotných. Jenomže dnes je tomu jinak. Máme nejen možnosti, ale také kolektivní energie, které nás vedou směrem nahoru. Je to vlastně báječné, jak je vše naprosto dokonalé. Proto ať se nacházíte v jakékoliv životní situaci, věřte, že i ta nejbolestivější, je tou nejsprávnější, a věřte, že vím o čem mluvím. Nedovolte si nikdy upadnout pod vládu přetrvávají bolesti a rezignaci. Ptejte se proč, ptejte se pořád .... uvidíte, že své odpovědi najdete. 

Z celého srdce děkuji všem svým klientům a příznivcům. Jste to VY, kdo tvoří Školu Vzestupu a díky komu se můžeme všichni společně podívat směrem vzhůru k poznání. 

Speciální poděkování patří Petě Manové, která mi stojí po boku. I když jsme každá jiná, jsme si tolik podobní a možná i díky ní jsem se mohla stát tím, kým dnes jsem. 

Děkuji všem! 

S Láskou Boženka

AUTOR: Boženka Papáčková - 💌 bozenka.skolavzestupu@seznam.cz