JAK PROBÁHÁ PROCES VZESTUPU

23.08.2023

Energie vzestupu, tedy převibrace z 3D do 5D působí na všechny živé bytosti na planetě Zemi. Rozdělit je můžeme pouze na vědomé přijetí těchto změn, nebo na nepřijetí a stále trvající spánek.

Už od roku 2012 na naši planetu dosedají vysokovibrační energie VZESTUPU. Tyto energie se zesilují a pomáhají nám do našich energetických těl přijímat informace, které potřebujeme k našemu probuzení se.

V roce 2012 se globálně řešil konec světa, na což si jistě vzpomene každý z nás. Teorie o tomto konci světa vyprodukovaly masivní manipulační toky, které omezovaly miliony lidí po celém světě. Ten, kdo nebyl seznámen se skutečným významem onoho konce světa, ten se přidružil k šíření nesmyslných informací a tím se stal nekonečnou součástí manipulace. Ten, kdo však dobře věděl, o jaký konec se jedná, ten přijal skutečnost toho, že se realita 3D přetvoří do vyšších vibračních oktáv. Takto vědomý člověk, cítil a vnímal vstupní brány nové reality.


Tato nová realita nemohla přijít ze dne na den, ale otevřela všem bytostem na planetě Zemi dveře, které jsou dveřmi lepších zítřků.

Od tohoto data 2012 se zvedla další vlna a to vlna probuzení se. Mnoho lidí začalo chápat prvky a jemné částice atomů, které působily na lidstvo. Došlo k probuzení a pozvolnému nástupu hledání vyššího principu lidského života.

Někteří se probouzejí později, protože vývoj každého člověka je individuální a všichni máme možnost svobodné volby.

Důležité je však to, že energie 5D tu jsou a přirozeně zesilují. Již jsou tak silné, že většina z nás již nedokáže dál podřimovat v omezující se 3D a touží po poznání.

Můžeme se tedy rozdělit na dvě skupiny,

VOLÍM VZESTUP

Takový člověk je již probuzený a dokáže přijmout, že vše co je nám na fyzické rovině bytí nyní nabízeno jako fyzická forma, je VŠE. Věří, že existují i další možnosti, možnosti, které ovšem nelze změřit, vidět, zvážit. Takový člověk má plně otevřené srdce a nechává se jím vést.

NEVOLÍM VZESTUP

Takový člověk si žije uvíznutý v rozměru 3D. Jeho hlavní náplní osobní víry je, že má co jíst, kde spát, kam chodit do práce a toto fungování je pro něj symbol života. Nepřipouští, že jsou věci, které nemusíme přeměřovat, ale cítíme je. Že smrtí nic nekončí a narozením nezačíná začátek v pravém slova smyslu.

OBĚ skupiny těchto lidí dosedající energie vzestupu pochopitelně zasahují. Světlo, které se nás dotýká bez vyjímky všech, můžeme tvořivě pojmout a začít si tvořit lepší podmínky pro naší budoucnost. Pracujeme na sobě a hledáme víc v podobě různých cvičení, meditací, intuicí apod. Spící člověk 3D, už zřejmě nestihne novou realitu do svého současného vědomí zapasovat, ale i tak jej energie osvěcují a působí na jeho energetická těla, vlastně jej neustále povolávají - však tyto duše nejsou natolik vyspělé, aby slyšely.

Abychom mohly žít v realitě 5D, musíme být zbaveni všech omezujících faktorů 3D, tedy těžké hmoty. Musíme vyřešit své karmické zátěže a prosvětlit své tělo na minimálních 78% světla.