CHRÁM PRAKRÁLOVNY ELISABETH NAD PRAHOU

23.08.2023

Praha. Město velké Bohyně. Srdce Evropy. "Matka měst" . Nastává čas naplnění proroctví kněžny Libuše : "Město, jehož sláva hvězd se dotýká," začíná naplňovat své poslání, na které bylo po staletí připravováno. Stává se "prahem", tedy vstupní branou do vyšších dimenzí. V jemněhmotných úrovních nad Prahou byl totiž vystavěn zcela nový Chrám. Ukotven byl 22.7. 2009 na Vyšehradě. Odtud se na něj lze dobře napojit.

Chrám Bohyně Isis, známé i jako prakrálovna Elizabeth se tvořil po několik let. Dosud se hovořilo převážně o chrámu st. Germaina pro účely transformace. Nový chrám na jemně hmotné úrovni doplňuje ženský princip. Bude propojen se Shamballou.

Chrám Bohyně Isis/ prakrálovny Elisabeth vystavěn pro účely transformace, tedy přestupu do vyšších dimenzí lásky a světla. Je otevřen ve zlomovém roce 2009, kdy se pomyslné nůžky mezi světlem a temnotou rozevírají. Buduje se postupně i v jiných evropských městech.

Má modrobílou barvu. Jeho jádro je ve sluneční oranžovo-žluté. Oplývá nejmodernější-mi "technologiemi" využitelnými pro společný vzestup lidstva do vyšší dimenze vědomí. Jeho smysl a význam pro lidi pro tuto dobu je nezměrný.

Stává se transformační branou a vstupem do nových světů, portálem pro bytosti z různých světů a vstupem nejvyšších božských dimenzí pro vysoce vyspělé bytosti inkarnované na Zemi.

Je připraven poskytnout lidem během vrcholné fáze transformace, do níž vstupujeme, maximální pomoc. Bude fungovat i sloužit i po roce 2012 pro širší účely.

Napomáhá využívat určité typy energií a systémů během transformace jednotlivců i celých skupin na určitých duchovních úrovních.

Když se někdo vědomě či nevědomě napojí na chrám, jeho energie budou pracovat v kolektivu, mezi lidmi. Má důležité poslání pracovat naplno pro dobro nejvyšší všech bytostí.


CO PŘINÁŠÍ NOVÝ CHRÁM

1.

Zvyšování vibrací, dobíjení energie, snadnější prozařování vysokými vibracemi světla a lásky

2.

Urychlení transformačních očistných procesů od negativních destrukčních programů. Pokud má člověk splacenou hrubou karmu (nehody, nemoci, krádeže, a další potíže dané naším nevhodným neláskyplným chová-ním v minulosti), jeho další vývoj se nesmírně urychlí.

3.

Schopnost umazávat lidem v auře programy a bloky, a tím pomoci člověku rychleji se zbavit zvědomělých programů aby je už nemusel žít a mohl žít v lásce a štěstí.

4.

Otevírá vlastní potenciál duše, naše dary, naše "božské poslání". Jde o poslání, které je naší hlavní "misí", kterou jsme na Zemi přišli naplnit, a na kterou jsme se připravovali řadu životů. Poslání může mít mnoho podob, a poznáme ho tím, že jsme při takové práci naplněni. Shůry je velmi přáno, abychom se otevřeli svému světlenému úkolu.

5.

Možnost skrze chrám napojit se na své domovské úrovně, odkud jsme přišli, na své vlastní energie. Ty nás posílí, abychom svobodně žili sami sebe a dají nám ochranu.

6.

Možnost přímé komunikace se svou domovinou. Možnost využití chrámu jako přibližování se galaxie své rodiny duše, (pro ty, kteří se na Zemi cítí osamělí. Rodina duše nám může dát povzbuzení, energetizaci a potřebné energie nám vlastní).

7.

Jsou zde vybudované pro-story, jimiž lze cestovat do jiných úrovní, ochranný tunel, kterými lze cestovat do určitých typů pole galaxie - cestovního, mentálního, astrálního.

8.

Možnost stahování určitého světelného systému z Chrámu, který pomáhá být mnohem odolnější programům temnoty, tedy strachu, nevíry, destrukci, smutkům, kritice, odsuzování, tedy všemu, co nás stahuje dolů z lásky do strachu.

9.

V chrámu jsou nejnovější technologie, jak být silný, odolný a vědomý vůči mechanismům "matrixu" a našeho odvráceného já, které nám brání ve vzestupu do světla. Ty budou stále zesilovat ve snaze strhnout nás zpět.

10.

Od r. 2010 si lze stáhnout program, který vytvoří silnou světelnou ochranu a světelný pás, vajíčko. Až začnou ataky a snaží se nás stáhnout a nenechat jít do světla, program v auře temnotu nejen odpuzuje. Ochrana je tak silná, že se o to spálí.

11.

Zkušení světelné pracovníci zde mohou také čerpat důležité informace.

12.

Program načte lidskou bytost a podle toho dostane tolik, kolik je schopen unést a vstřebat. Nejnovější technologie přistupují ke každému individuálně. Rozpouštění závislostí, uzdravení. Program detekuje jednotlivě, kde co jaké má slabosti, závislosti a začne prosvětlovat. Každému přijde to nejlepší, co může a má, v souladu s Boží vůlí a záměrem jeho duše.

13.

Nejmodernější světelný systém moudrosti, ochrana proti mentálním útokům druhých, negacím, nenávisti atd. abychom zůstali v klidu, bdělosti a lásce a mohli žít v klidu a naplnění. Budete stabilním pilířem světla pod ochranou boží.


Bohyně vytvořila tento Chrám pro lidstvo, abychom mohli dříve opustit břímě minulosti a vstoupit do nové doby, nového věku, kde je radost, svoboda a štěstí. Technologie pomáhá, aby ti, kteří na světlo v nás budou útočit, prozřeli, zmoudřeli a uvědomili si, že i oni jsou světlem a láskou. Důležité je do roku 2012 pozvednout co nejvýše vibrace na planetě Zemi. Jedinci si mohou stahovat informace, co se bude dít dnes, zítra. Hlavní důvod je, aby se nešířila davová psychóza, aby byly informace správné a čisté, protože myšlenka je nejsilnější síla univerza a davová psychóza strachu šířená skrze média strhává zpět do nižších vibrací celou planetu. Z těchto energií žijí bytosti, které Zemi po dlouho dobu udržovaly v nízkých vibracích. Napomáhá otvírání duše, ducha a všech těl, aby z nás zase byly vysoké světlené boží bytosti, kterými jsme byli. Hlavní smysl je pouštět mezi lidstvo transformační programy z chrámu vystavěné na určitých bodech Evropy a planety. Ke zbavování se ega, strachů, zvyšování vibrací, otvírání vědomí, uvědomování si souvislostí, aby se lidé uměli chránit před útoky "odvráceného já a negací".

INFORMACE BUDOU VE VZDUCHU, ABY SE ŠÍŘILY A LIDÉ VĚDĚLI, CO A PROČ SE S NIMI DĚJE, ABY SE PŘEDEŠLO CHAOSU, KTERÝ BY TU MOHL NASTAT, AŽ UDEŘÍ DALŠÍ SVĚTELNÉ VLNY.


Nyní máme po mnoha set tisíci letech vývoje na planetě Zemi možnost transformace z duální bytosti do světelné a láskyplné boží bytosti, božího dítěte. Nyní je umožněno rozpouštění všech programů celoplošně, padá iluze oddělení od boha, z něhož vyplývají naše strachy, pocity nevíry, strachy, bolesti. Žijeme v jednotě a vědomí že vše je propojeno se vším a každý je "naše druhé já".

Chrám bude umožňovat komunikaci s vyššími světy. Je pod nejvyšší ochranou, budovatel se snaží vytvořit cesty, které budou fungovat, aby lidé byli bdělí.

Na bázi veškerého Sebepoznání - lze se dozvědět minulost, přítomnost i pravděpodobnou budoucnost. Do chrámu se do-stane jen ten, kdo na něj bude vibračně připraven a očištěn.

Země je součástí celého vesmíru, a to co se děje na Zemi již ovlivňuje celý Vesmír.

Smyslem vývoje není trpět (skrze své bloky, destruktivní myšlení, pocity viny a nedostatečnosti). Podstatou vývoje zde na Zemi je učit se, snažit se chápat, poznat sebe, abychom byli tím, kým jsme, Božím dětmi. Když to zvládneme, můžeme žít v radost a štěstí. To je záměr universa a Stvoření. Žít a tvořit. Hlavním smyslem je propojit srdce s myslí a žít moudrost a lásku na Zemi. Cesta domů vede zpět do jednoty a bezpodmínečné lásky.

Čím rychleji pochopíme mechanismy, které nám v tom brání (programy hříchu, viny a utrpení), o to rychleji z nich vystoupíme. Pak se z nás stává vyspělý jedinec, který má osud ve svých rukou.

Smyslem a podstatou vesmíru je učit se, poznávat, vyvíjet se. V jednotném systému, v celistvosti, tam, kde je harmonie, svoboda spravedlnost a láska není metoda "cukru a biče". Výuka je láskyplnější a není třeba u toho trpět. Božské bytosti světla a lásky se živí láskou, a ne utrpením a strachem.

MĚSTO VELKÉ BOHYNĚ

S Prahou je Bohyně úzce spjata. Byla inkarnována jako známá Libuše, později jako Eliška Přemyslovna - matka Karla IV. Ona byla nositelkou mystického poznání a tou, kdo syna zasvětil do tajů esoterických nauk. Na jejich základě pak Karel IV. nechal vystavět Prahu na sedmi pahorcích (kopcích) jako Nový Jeruzalém.