ANDĚLSKÉ PÍSMO

08.08.2023

Každé písmeno nese nějakou energii/vibraci. My se dnes podíváme na význam jednotlivých písmen, dle andělské abecedy. Z písmen si můžete složit celé své jméno a zjistit jaké vibrace v sobě ukrývá.

A, Ä - Boží vůle, Boží původ, Bůh, energie, síla, akce, aktivita, iniciativa.

B - Vědění a touha po vědění, inteligence, intelekt, talent. Stvoření, schopnost přijmout rezonanci vyšších citů a odevzdávat ji všem živočichům jako univerzální lásku (anděl lásky), kámen chryzopras.

C, K- Spiritualita, ezoterika, parapsychologie, hraniční vědní obory, senzitivita, intuice, medialita, ovlivnitelnost, umění, kreativita. Síla, schopnost převedení kosmických sil do naší nervové soustavy a jejich použití ve všech našich činech (anděl síly), kámen berylium.

D - Práce, jednání, činy, spontánnost, impulzívnost, píle, systematičnost, prozíravost, pragmatismus, expanze, respekt, rozhodování, otevřenost. Materialismus, logické myšlení, oddělení se od Boha, trest.

E - Náboženství, služba, pomoc druhým, léčitelské schopnosti, kosmický vliv, senzibilita, šlechetnost, velkorysost, charakter, úroveň, smysl života, láska.

F, P - Pravda, upřímnost, víra, naděje, idealismus, vroucnost, srdečnost, soucit, dobrota, dobromyslnost, láska k bližnímu, pomoc z duchovního světa. U písmenę "F" schopnost telepatie a intuice (anděl moudrosti), kámen ametyst. U písmene "P" schopnost usměrnění krevního oběhu a snížení bolestí (anděl vody), kámen topaz.

G - Společnost, pospolitost, komunikace, pochopení, ochota pomoci, přátelství, kooperace, integrace, zprostředkování, mír, rozum, sociální angažovanost, extroverze.

H, CH - Kosmický řád, právo, spravedlnost, zákon, pořádek, poctivost, čestnost, precíznost, slušné chování, integrita, vnitřní rovnováha, zdraví. Dech Boží = život, schopnost zařadit se do jednoty univerza a přijetí energie z ovzduší (anděl vzduchu) kámen hyacint.

I, Y, J - Změna, střídání (i střídání nálad), odchod, odloučení, nezávislost, přelom, revoluce, inovace, reforma, přechod / přechodné řešení, vedlejší zaměstnání, omezení, flexibilita, nestálost, náladovost, cestování. U písmene "I" schopnost přijetí koncentrované sluneční energie a její využití na léčebné účely (anděl Slunce), kámen chryzolit. U písmene "J" schopnost přijetí energií do vědomí a jejich použití na tvořivé cíle (anděl kreativity), kámen smaragd.

L - Karmický úkol, dávání, oddanost, pokora, obět', obětavost, plnění povinností, odříkání, služba bližnímu, zodpovědnost, věrnost.

M - Vyšší vědomí, trasformace osobnosti (přijetí tvaru = člověk, přebírání formy), přeměna/změna, rozloučení, smrt, krize, zkáza, nová orientace, nový začátek, mystika, tajemství.

N - Disciplína, pochopení, boj, pionýrský duch, pionýrská práce, spolehnutí, příkladnost, vzor. Duše v nekonečnu, schopnost přijetí životodárné síly z přírody (anděl života), kámen chalcedon.

0 - Potíže, problémy, překážky, zmatek, katastrofy, utrpení, duševní zátěž, extrémní situace, proces učení, cesta k zasvěcení, učení druhých, poradní činnost.

Q - Harmonie, spokojenost, štěstí, radost, laskavost, láska, humor, pozitivní myšlení.

R - Karmická opětovná setkání, klíčové zážitky, prožitky déja-vu, duchovní orientace, pokrok, řízený pohyb, harmonie, schopnost žít v harmonii se sebou samým a se světem (anděl harmonie, anděl radosti) - kámen sardonyx.

S - Šance, vzestup, kariéra, úspěch, pokrok, rezonance, respekt, důstojnost, váženost, sláva. Materie, schopnost obnovení buněk organizmu pomocí přeměny zemských energií, (Anděl Země), kámen Jaspis.

Š, SH - Nesprávnost, lež, pomluvy, bezpráví, nespravedlnost, bláhovost, egoismus, nihilismus, kriminalita, závislost, pronásledování, destruktivita.

T - Psychologie, filozofie, jemné zacházení s lidmi, životní chytrost, moudrost, takt, diplomacie, kultura, tvoření, boží řízení osudu. Schopnost překonání zemské přitažlivosti a schopnost přijetí energie planet (anděl Věčnosti), kámen safír.

TH - Astrální působení, éterické, sny, vize, mimosmyslové vnímání, nostradamismus, genialita.

U - Zkouška, kritika, výzkum, analýza, zájmy, zvědavost, objevování, vynalézání, vysvětlování.

V, W - Sexualita, vášně, závislosti, materiální zájmy. Odvrácení se od Boha.

X -Vliv, ovlivňování, vyzařování, přitažlivost, osobní magnetismus, šarm, působení, kompetence, moc. Zdolávání, přemáhání sebe sama, ovládání, houževnatost, výdrž, rozvážnost, suverenita, úvahy, strategie, odpouštění, chvála, vítězství, zisky.

Z - Zdolávání, přemáhání sama sebe, ovládání, houževnatost, výdrž, rozvážnost, suverenita, úvahy, strategie, odpuštění, chvála, vítězství, zisky.