KYVADLO - MINULÉ  ŽIVOTY


Uvnitř každé duše dřímají vzpomínky a vjemy mnoha životů. pečlivě zaznamenané hrají tyto záznamy důležitou roli v utváření osobností, jimiž jsme dnes. Uložené poznatky minulosti ovlivňují naše současné volby a rozhodování. Tento příspěvek může být pozitivní, ale i negativní, což závisí na charakteru oněch minulých životů a na způsobu, jimiž jsme je zpracovali.

V tomto kurzu Vás za pomocí kyvadla provedeme sestavením Vašeho minulého života. Vytestujete si své minulé životy a získáte podrobnosti z předchozích inkarnací a tím mapu cesty své duše.

!!! CHCI KURZ OBJEDNAT !!!Naučíme se:

  • sestavit inkarnoskop
  • orientovat se v pojmu "minulý život"
  • ovládat terapii pomocí kyvadla


Součástí kurzu jsou:

  • učební manuály v PDF
  • video lekce
  • tabulky v PDF
  • on-line podpora lektorů

!!! CHCI KURZ OBJEDNAT !!!

                                                            TĚŠÍME SE NA VÁS!