KLID-MEDITACE

SÍLA PŘÍRODY

V této kategorii najdete krystaly, šperky a další předměty, které se vyznačují tématem KLID, MEDITACE, VIZE, TELEPATIE, INTUICE, JASNOZŘIVOST.


Krystaly v daném tématu - klid a meditace, vibrují v uvedených energiích. To znamená, že svému majiteli dokáží svoji energetickou silou zvýšit energii přitažlivosti v aurických tělech, kde výrazně podporují tyto energie a zvyšují dosažení záměru.

Krystaly nás podporují v tom, čeho si přejeme dosáhnout nebo na čem chceme s jejich pomocí pracovat. Pokud se jejich síle otevřeme, pak může být tato síla enormní.

Produkty v této sekci podněcují nositele k vnitřnímu klidu a nalezení rovnováhy. Pomáhají nám navodit hluboký stav uvolnění při meditačních procesech stejně tak při dalších duchovních pracích, kde je potřeba koncentrace a uvolnění. Výborně se hodí pro různé vhledy a uklidnění při vypjatých životních etapách. Učí nás přijímat vše, co přichází a zůstat tzv. nad věcí. 

Kategorie