KARMICKÝ VÝKLAD

Jaká je má minulost?

Karmický výklad se zaměřuje na naše minulé životy. Odhaluje nám naší předchozí inkarnaci - místo pobytu, způsob života, lásky, děti, vztahy, povolání a také celkovou podstatu minulé inkarnace.

Pojďme prozkoumat zákoutí naší minulosti a odhalit tím, na jakých základech stojí náš současný život. 


Výklad je vyhotoven prostřednictvím TAROTU v rozmezí 1 - 10 dní.