KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA

NAHLÉDNI DO TAJŮ NUMEROLOGIE

Jaké je Tvé karmické zadání podle Tvého životního čísla?

Jak vypočítat své životní číslo? Podrobný návod a popis čísel najdete ZDE:KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 1

Tento člověk se bude muset naučit stát na vlastních nohou a dosáhnout nezávislosti. Nejvyšší postavení, kterého může na této stezce dosáhnout, je vedoucí role. Může to být v řízení nějakého podniku nebo instituce. Nebo bude mít vedoucí roli jako samostatně pracující, event. může jít o jiné postavení, v němž bude mít značnou odpovědnost. Jednička člověka předurčuje do vysokých pozic nebo aspoň do vyšších společenských kruhů. Sem patří vládní činitelé, státní instituce a veškeré autority, tedy i policajti.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 2

Tento člověk se bude muset naučit diplomacii. Tato stezka je radostná, protože dotyčný člověk má instinktivní schopnost působit na ostatní tak, aby se cítili dobře. Občas však bude přecitlivělý a bude se muset učit ovládat své emoce. Je přirozeně intuitivní a tato senzitivnost se často přesouvá do psychických oblastí.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 3

Tento člověk se bude v životě učit kreativnímu sebevyjádření (mluvením, psaním, hudbou atd.). U většiny lidí se to děje prostřednictvím verbální komunikace. Tato stezka je příjemná, protože s číslem 3 se pojí určitá lehkost. Je tu ovšem nebezpečí, že zůstane jen při diletantství a že se mu nepodaří rozvinout svůj talent. Číslo tři přináší spíš poklidný život, i když větších úspěchů se dosahuje až ve druhé polovině života.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 4

Úkolem těchto lidí je tvrdě pracovat a věnovat pozornost detailům. Tito lidé bývají v životě zavaleni prací, těžkými povinnostmi a vysokou zodpovědností, což všechno na svých bedrech trpělivě nesou. Výsledky jejich práce ale nebývají doceněny. Velkou roli v jejich životě hraje logické myšlení. Jsou předurčeni k práci a svou práci mají rádi. Neměli by se však na ni dívat jen jako na zdroj obživy, ale jako na své "poslání". Neměli by vyžadovat za svou práci vděk, ale měli by být vděčni, že ji mohou vykonávat. Čtverka je sice číslo tvrdě zasloužené práce, ale tato dřina se člověku nakonec vyplatí.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 5

Tito lidé se budou muset naučit zkrotit svou touhu po neustálé změně a pohybu. Mladí lidé na této stezce budou nejspíš svým výstředním chováním a neschopností se usadit působit starosti těm, kdo je milují. Jakmile však najdou správnou stopu, půjdou pozoruhodně rychle kupředu. Lidé na páté stezce života vždycky potřebují něco vzrušujícího, nač by se mohli těšit. Většinou se snaží najít si vzrušující a proměnlivé povolání. Jinak budou hledat rozmanitost, po níž tak prahnou, v řadě neobvyklých koníčků a zájmů. 


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 6

Tito lidé se v životě budou učit odpovědnosti, zejména odpovědnosti vůči rodině. Rodina pro ně bude znamenat všechno. Bude jim potěšením, když budou moci být s lidmi, které mají rádi, a starat se o ně. Tato stezka života může být velice výhodná - a lidé, kteří po ní půjdou, budou pravděpodobně hodně lásky dávat a také hodně dostávat. Šestka je velmi kreativní a umělecké číslo a přináší velké potěšení z tvůrčí činnosti.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 7

Sedmička je číslo oběti, a proto tito lidé budou v životě draze platit za to, čemu se naučí (formou ztráty nebo zklamáním). A čím víc je sedmiček, tím je tato okolnost výraznější. Sedmičky si totiž všechno v životě musí vyzkoušet na vlastní kůži, protože jedině tak se dovedou učit V životě budou trávit hodně času o samotě, ale nebudou se cítit opuštění. Pomalu si vybudují svou vlastní filozofii a víru a nakonec získají moudrost a poznání. Pod vlivem sedmičky je bude přitahovat náboženství, okultismus a léčitelství. Rádi budou cestovat, objevovat a poznávat. Bude je přitahovat moře. Se sedmičkou budou tito lidé do života přitahovat i peníze. A pokud budou mít peníze, tak rádi budou utrácet, občas si i zariskují! Sedmička však těžko přijímá názory druhých a partner musí respektovat její touhu po nezávislosti i sílu a význam přátelských vztahů. Ve společnosti sedmička dokáže být velmi pozorným a příjemným společníkem.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 8

Osmička je číslo moci a peněz. Kdo vkročil na tuto stezku života, ten se potřebuje naučit zacházet s penězi a s velkými podniky. Musí si najít něco náročného a stimulujícího, co by mu přineslo finanční odměnu. Pravděpodobně bude rigidní a pevný ve svých názorech, a proto se musí naučit větší pružnosti. Musíte se snažit být až úzkostlivě poctivý, protože hamižnou osmičku čeká tvrdá zkouška v podobě nějaké ztráty. Osmička je ochotna dlouho a tvrdě pracovat na dosažení svých cílů. Naštěstí má hroší kůži, protože je schopná jít si za svým cílem i přes mrtvoly, kdyby se jí snad někdo postavil do cesty. Ale jakmile dosáhne svých finančních cílů, umí být velice velkorysá. Osmička ale bude platit svou "daň" v partnerských vztazích.


KARMICKÝ ÚKOL PODLE ŽIVOTNÍHO ČÍSLA 9

Tito lidé se musí naučit být "lidumily". Je to pozitivní stezka, ale mohli by nelibě nést, že pořád budou něco dávat. Největší odměny se jim dostane tehdy, když budou dávat a nebudou přitom myslet na odměnu. Devítka (podobně jako šestka nebo trojka) je kreativní číslo a poskytuje značný potenciál. Mnozí z těch, kdo mají devítku, dávají právě prostřednictvím nějaké tvůrčí činnosti. Devítka je číslo vyvolené ke službě Bohu. Je to číslo boje a apoštolství, neboť je nadáno vytrvalostí a odolností. Nese s sebou duchovní vývoj nebo silné zaujetí pro spiritualismus. Devítka je symbolem idealismu a vznešenosti myšlenek. Znamená "hledání dokonalosti a směřování k duchovnu". Označuje překročení božského prahu, přístup k prvnímu stupni božského Vědění.


Zajímá Tě numerologie? Přidej se k nám v některých našich kurzech. Těšíme se!