HOJNOST-PROSPERITA

SÍLA PŘÍRODY

V této kategorii najdete krystaly, šperky a další předměty, které se vyznačují tématem HOJNOST a PROSPERITA.


Krystaly v daném tématu - hojnost a prosperita, vibrují na uvedených energiích. To znamená, že svému majiteli dokáží svoji energetickou silou zvýšit energii přitažlivosti v aurických tělech, kde výrazně podporují tyto energie a zvyšují dosažení záměru.

Krystaly nás podporují v tom, čeho si přejeme dosáhnout nebo na čem chceme s jejich pomocí pracovat. Pokud se jejich síle otevřeme, pak může být tato síla enormní.

Produkty v této sekci podněcují nositele k chápání hojnosti a prosperity. Hojnost a prosperita je o dostatku, který ke svému životu potřebujeme. Týká se finančních, ale i duchovních dostatků, prostřednictvím kterých můžeme žít bez omezení a svobodně. Přitahují situace, kde můžeme k blahobytu snadno dojít a nedovolí nám strádat. 

Produkty

Kategorie