HLAS MÉHO SRDCE

VŠECHNU SÍLU MÁME V SOBĚ

Nádherný projekt, který vás zastaví ve světě spěchu. Vykouzlí vám úsměv v jakékoliv situaci, protože když slyšíme skutečný tep svého srdce, jsme schopni okamžitě ztišit všechny nástrahy svého ega a mysli. Je to pocit, který přímo a rázně změní váš život k nepoznání a otevře dveře všemu, co jste si doposud přáli. 

POJĎME ČÍST ZE SVÉHO SRDCE

V tomto projektu projdeme přímým napojením se na naše srdce. Zastavíme v tu chvíli čas a prožijeme naprostý soulad dechu, tepu a bytí. Je to nádherný a silný okamžik, který otevře cestu k nekonečnému souznění naší pravé podstaty a bezpodmínečné lásky. Ucítíme sílu svého skutečného místa v celém Vesmíru.

Až se tep našeho srdce rozšíří do našeho vědomí, kde si tuto sílu napojení na své srdce uvědomíme, budeme moci využívat své skutečné a tvůrčí síly. Tato neomezená síla nás bude podporovat při našich rozhodováních, v situacích, kdy nevíme co si počít, kdy nevíme jakým směrem jít a kým jsme. 

Otevřeme se pomocí uvědomění si JÁ JSEM - netušené možnosti dosahovat ve svém životě čehokoliv. Získáme blahobyt citů, ale také prosperity, zdraví, pohody a klidu. 

Zjistíme, že v našem životě si všechny limity vytváříme pouze my sami na základě mysli a ega. Začneme konečně žít v souladu s tím, kým skutečně jsme a náš život se stane šťastným a naplněným.

Projekt obsahuje teorii, cvičební postupy, návody jak číst ze srdce, jak se srdcem navázat komunikaci a komunikovat. Také meditace a samozřejmě podporu lektorů.

Energie srdce je ta nedůležitější a nejkrásnější energie, kterou můžeme vědomě cítit. Proto vydejme se na cestu, která nás zavede do našeho vnitřního chrámu, kterým naše srdce je.

V současné době se spojení se srdcem mnoha lidí uskutečňuje na základě mysli. Můžeme si myslet, že tomu tak není, ale mysl je až neuvěřitelně omezená a jejím záměrem je, nás udržovat v režimu přežití. Režim přežití směřuje všechna naše rozhodování založená na strachu a zápasení, což je třídimenzionální iluze reality. V tomto spojení potom neexistuje tvořivost a svoboda a naše mysl nás udržuje v cyklu omezení a stagnace.

Znovupřevzetí naší opravdové síly můžeme pouze tehdy, když se spojíme se svým srdcem, které je spojené s naším Vyšším já, a to je zase spojené s nejvyšším Světlem, ve kterém můžeme najít jedinou a skutečnou pravdu.

Slyšet své srdce můžeme všichni, vždyť právě naše srdce - to jsme my! V realitě 3D ve které žijeme však svádíme každodenní boj o přežití, protože 3D je o přežití ve hmotě, je to součást plánu naší duše a vývoj k pravému poznání. Řešíme každodenní strachy, strasti životních nástrah, potýkáme se s falešnými představami o životě, bojujeme s časem a často se motáme v bludných kruzích. Ztrácíme proto vhled do naší podstaty, oddalujeme se od naší skutečné síly, která je bezmezně tvořivá a nekonečná. Zde na zemi jsme proto, abychom se naučili své pocity uchopit z pozice fyzického prožívání, a proto máme svá těla jakožto nástroje prožitků. Jsme však dalece odloučeni od skutečnosti své podstaty, a proto musíme hledat a nikdy se nevzdat.

My tady nežijeme, aby se nám nedařilo, aby náš život byl špatný, zlý a neúspěšný. Ano, je plný překážek, ale naše překážky jsou pouze příležitosti, jak se posunout v našem vývoji, jak zvládnout vlastní transformaci evolučního vývoje. A naše srdce je tady právě proto, že je naším ukazatelem. Ale slyšíme jej? Nebo převládá mysl a ego! V dimenzi neomezené  lásky, tedy 5D ego ani mysl není. Je tam pouze láska, ale láska taková, kterou tady na Zemi ještě plně neznáme. Všichni se snažíme na tyto energie naladit, ale bývá to obtížné, protože se nedokážeme vyladit na své skutečné vedení, kterým je naše srdce. Naše srdce, naše duše zná to, co my v omezenosti 3D musíme teprve najít. Proto právě naše srdce nás dokáže dovést do života, který je pro nás smyslný a úplný. Naše srdce je naším kompasem, je kompasem celého stvoření. 

Máme tedy dvě možnosti. Slyšet svůj hlas srdce a napojit se skrze něj na božství anebo můžeme poslouchat mysl a ego a potom budeme neustále v závěsu nespokojenosti a strachu.

Vždy, když máme nějaký problém, ať už různých rozměrů, máme možnost vnímat mysl a ego, které nám ale nikdy dobře neporadí, protože jsou poháněny obavou a strachem - nedůvěřují, a tak se budeme točit v nekonečném kruhu nástrah nízkých vibrací a jednoduše nikdy nevystoupíme. Nebo se můžeme naladit na své srdce a komunikovat s ním, protože ono neustále mluví, vždyť je to základ života. Když slyšíme své srdce, potom jsme schopni vystoupit ze všech okovů, které jsou pouze zkušenostmi fungujícími k tomu, abychom měli možnost dojít poznání. Jsou to karmické vazby, strachy, limity omezení, které můžeme jednoduše rozpustit.

Pamatujete si prosím: Nikdo z nás sem na Zemi nepřišel, aby trpěl v nemoci, nedostatku a strachu. Všichni tady jsme pouze proto, abychom opět našli své božství, sami sebe a prostřednictvím své duše/srdce dokázali všechny nástrahy projít rychle a jednoduše, však to je možné pouze v případě, že naše srdce vědomě tepe. Tepe nad dominancí mysli a ega. Sami si položte ruku na své srdce! Cesty jsou vždycky jenom dvě a je pouze na nás samotných, kterou cestou půjdeme.