DUCHOVNÍ ZÁKONY

O EXISTENCI DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ SE DOVÍDÁME TÍM, ŽE SE DÍVÁME, JAK FUNGUJE SVĚT KOLEM NÁS.

1. ZÁKON PŘÍČINY A DŮSLEDKU - myšlenka ke příčina, událost je důsledek

Realitu vytváříme svými myšlenkami. Toto je nejdůležitější duchovní zákon! Lidé si často myslí, že vnější události kolem nich existují nezávisle na nich a že ho tudíž nemohou ovlivnit. Z této domněnky pro ně vyplývá přesvědčení, že jsou jen obětmi vnějších událostí a okolností, které nemohou ovlivnit. Tak tomu však není! Všechny vnější události jsou jen důsledkem nějaké příčiny a tou je MYŠLENKA. Všechno musí odněkud vzejít . Všechno ať je to svatba, kniha ... vše je výsledkem myšlenky. Myšlenka je počáteční příčinou. Myšlenka je příčinou všech událostí, které zažíváme. Myšlenka je příčina, vnější události a prožitky jsou důsledek.

2. ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE - jediným myslitelem, jste vy sami

Myšlenka je příčinou všech našich zkušeností. Myšlenka je totiž prvotní a je základem všeho. Proto je velmi důležité naučit se správně myslet. Ve své vlastní hlavě jste jediným myslitelem právě vy, nikdo jiný za vás tuto práci dělat nemůže. Je to velice důležitý objev ke kterému člověk došel. Znamená totiž klíč ke svobodě a cestu k jistotě. K jaké svobodě? - Jen vy sami si určíte na co budete myslet, čím se vaše mysl bude zabývat. Jakou jistotu? - Jen vy sami budete zodpovědní za to co si do svého života, na základě myšlenek přitáhnete. Nikdo nemůže vaše myšlenky ovlivnit, jen vy je máte ve svých rukou. jakmile toto pochopíte už nikdy nebudete moci říci, že smýšlíte právě tak, jak smýšlíte, protože si to přejí vaši rodiče, partneři atd. Dojde vám, že nezáleží na tom co říkají druzí, prostě co tvrdí ostatní že musíte říkat a dělat - přes to všechno si můžete myslet a dělat co vás napadne. Tato skutečnost vám pomůže si uvědomit, že máte svobodnou vůli a protože jste to vy, můžete se rozhodovat jak chcete.

3. ZÁKON SOUSTŘEDĚNÍ - na co se soustředíte, roste

Pozornost je ve skutečnosti energie, znamená to, že dodáváte energii právě tomu na co se soustředíte. Pokud si uvědomím, že si dobrovolně vytvářím všechny myšlenky, ať už pozitivní, nebo negativní, mohu si vybrat na co se chci soustředit. Moudří lidé vědí, jak velice důležité je převzít nad svou myslí kontrolu a zaměřit svou pozornost na věci a prožitky podle svého vlastního výběru místo toho aby se pořád plácali v kruhu nebo byli ovlivněni vnějšími okolnostmi či názory druhých. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, vždy si můžete vybrat, jak k ní budete přistupovat a na co se budete soustředit.

4. ZÁKON VÝCHOZÍCH POSTOJŮ - Vaše výchozí postoje ovlivňují vaší realitu

Život, který v tuto chvíli žijeme , je výsledkem našich základních myšlenek nebo názorů na Život. Nemá to co dělat s tím s tím co jsme ve svém životě zažili, ale s tím jak jste se k tomu postavili a jakým způsobem jsme o těchto zkušenostech smýšleli. Výchozími postoji nejsou myšleny přechodné touhy a rozmary nebo měnící se názory toho či onoho. Je tím myšlen náš nejzákladnější pohled na Život a jeho chápání. Jde o názory tvořící základ všeho na co myslíme, o čem mluvíme a co děláme. Postoj lidí k realitě nebo zkušenosti zvané Život jsou velmi rozdílné. Důsledkem toho je že má každý z nás rozdílné životní zkušenosti.

5. ZÁKON INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU - jediné co potřebujeme, je zabývat se vlastními myšlenkami

Každý člověk používá své vlastní jedinečné myšlenkové postupy, proto každý člověk žije ve svém vlastním jedinečném světě, své vlastní realitě, založené na vnímání této reality. Jelikož myšlenka je tvůrčí, pak to znamená, že ať na svět nahlížíme jakýmkoliv způsobem, bude se nám také tímto způsobem projevovat. Jde o to, že náš život bude takový, jaký bude náš přístup k němu. To co prožíváme jako náš Život, je jediné co z tohoto energetického pole vyčnívá a to jen proto, že na to zaměřujeme svou pozornost. Vše co prožíváme, je výsledkem našich vlastních výchozích postojů a zaměření pozornosti. Pochopíme-li tento zákon, bude to znamenat další krok k pochopení duchovní technologie. S pochopením také přichází svoboda. Pokud se nám nelíbí svět, ve kterém žijeme, můžeme jej změnit změnou svých myšlenek.

6. ZÁKON TVOŘENÍ - jelikož většinu času myslíme, znamená to, že většinu času tvoříme

Většinu našeho času trávíme přemýšlením, bohužel většina z nás nemá své myšlenky pod kontrolou. To znamená, že nemají pod kontrolou ani svůj život. Myšlenka je tedy prvotní a tím že, myslíme vlastně tvoříme. Když přijmeme a pochopíme že myšlení je tvoření, začneme si myšlenky vědomě vybírat. Ti kteří nemají pod kontrolu nad svou myslí žijí v realitě, kterou si sami nevybrali a prožívají život který je na hony vzdálený tomu, jaký by si přáli. Protože si své životy vytvářejí vlastním chaotickým myšlením, můžou si za to bohužel sami. A právě nedostatek této vnitřní kontroly je důvodem, proč si mnozí lidé připadají jako oběti. Abychom mohli v životě převzít kontrolu nad tím, čeho v životě dosáhneme, musíme nejdřív kontrolovat své myšlení. Veškeré myšlenky jsou totiž tvůrčí. Takže bude-li vaše myšlení chaotické, bude chaotický i váš život. Navíc nebude záležet na tom zda oplýváte úžasnými schopnostmi nebo osobními kvalitami. Tím se vysvětluje proč tolik slušných lidí věří, že jsou obětmi vnějších a nepředvídatelných událostí. Kdyby věděli jakým způsobem pracuje jejich mysl, bylo by jim jasné, že oběti z nich nedělají vnější okolnosti, ale jejich vlastní myšlenky.

7. ZÁKON EMOCE - nutnou podmínkou každé emoce je myšlenka

Myšlenka předchází každé emoci. V současném dramatickém období převládají v našem chování prudké emoce, které způsobují disharmonii v osobních životech jednotlivců. Většina lidí je ovládána svými emocemi. Něco pocítí a hned v souladu s příslušnou emocí jednají. Zatím ještě nevědí, že s pomocí vlastní mysli si mohou emoce vybrat a ovládat je. Místo toho se stávají jejich oběťmi. Duchovní technologie nás učí skutečnému vztahu mezi myšlenkou a emocí.. Nemůžeme totiž pocítit emoci, aby nás předtím nenapadla myšlenka. Nemůžeme být naplněni láskou, jestliže nám láska nepřišla na mysl. Stejně tak můžeme být smutní a to samé platí o dalších pocitech. Dalo by se to nazvat pořadí jevů - první je vždy myšlenka, za ní následuje pocit, emoční odezva a za ní reakce.

8. ZÁKON SUBSTITUCE - způsob myšlení lze měnit pouze náhradou starých myšlenkových vzorců novými

Když začneme lépe pozorovat, uvědomíme si, že určité typy událostí v nás obvykle vyvolávají určité myšlenkové stereotypy. Pokud se rozhodnete na něco nemyslet, protože je to špatné, stane se vám pravý opak. To znamená, že místo toho aby jste na danou věc nemysleli, začnete na ní myslet usilovněji. Jenže, ale místo toho zaměříte své myšlenky na jinou věc a můžete tak negativní myšlenku nahradit jinou, pozitivní. Zákon substituce tedy říká, že racionálním způsobem, jak se vypořádat s negativní okolnostmi, je nahradit jeden myšlenkový postup jiným. To znamená, nastolit ve vlastním vědomí opačné podmínky.

9. ZÁKON DUCHOVNÍCH EKVIVALENTŮ - podobné přitahuje podobné

Tento zákon nám říká, že veškeré naše zkušenosti s denní realitou jsou obrazem vnitřních stavů naší mysli či vědomí. Někde v podvědomí máme zabudovaný duchovní ekvivalent toho co si přejeme zažít v reálném životě. Znamená to, že pokud budeme vědomě naladěny na úspěch, můžeme jej dosáhnout. To platí samozřejmě u všeho, nemůžeme zažít lásku když jí necítíme sami u sebe. Vnější realita se přizpůsobuje tomu, jací jsme uvnitř. Když se podíváme kolem sebe, zjistíme že laskaví a srdeční lidé vidí kolem sebe hlavně lásku a porozumění a také to zažívají. Lidé kteří mají v podvědomí zakódovaný úspěch, jsou skutečně úspěšní.

10. ZÁKON REALIZACE - myšlenky jsou věci

Tento zákon říká, že vyloučíme li čas, který plyne ve vztahu ke všem dějům a věcem, poznáme že příčina a následek jsou totožné. Z tohoto zákona lze vyvodit plný význam duchovní technologie a správného myšlení. Říká nám, že pokud budou naše myšlenky harmonické a příjemné, budou i jejich výsledky, tedy realizace, také harmonické a příjemné.