DUCHOVNÍ RŮST-PRÁCE NA SOBĚ-PROBUZENÍ-SÍLA-ENERGIE

SÍLA PŘÍRODY

V této kategorii najdete krystaly, šperky a další předměty, které se vyznačují tématem DUCHOVNÍ RŮST, PRÁCE NA SOBĚ, PROBUZENÍ, SÍLA A ENERGIE.


Krystaly v daném tématu - duchovní růst a práce na sobě, vibrují v uvedených energiích. To znamená, že svému majiteli dokáží svoji energetickou silou zvýšit energii přitažlivosti v aurických tělech, kde výrazně podporují tyto energie a zvyšují dosažení záměru.

Krystaly nás podporují v tom, čeho si přejeme dosáhnout nebo na čem chceme s jejich pomocí pracovat. Pokud se jejich síle otevřeme, pak může být tato síla enormní.

Produkty v této sekci podněcují nositele k otevření se novým poznatkům v duchovním vývoji. Evokují naše vzpomínky na podstatu bytí a vedou nás k poznání duchovních zákonů, které patří k nesmírnému dědictví života a jeho moudrosti. Tato silná energie nás otevírá pravdě a přivádí nás k hlubokému poznání. Někdy však musíme na této cestě projít nejen probuzením, ale i životními zkouškami, které dokáží krystaly minimalizovat a tím nám pomoci při spletitých nástrahách. Vibrace těchto krystalů nám pomáhá při práci na sobě samém a dodává nám sílu jít ve svém vývoji dál a stát se moudřejšími jak v oblasti poznání, tak v oblasti otevření našeho srdce. 

Kategorie