CYKLY ZEMĚ A UTAJOVANÁ HISTORIE

CYKLY ZEMĚ

Náš prvopočátek musíme začít cykly planety země, protože historie planety je poměrně hlubší a obsáhlejší, než je nám zprostředkováno historickou linií archeologie a odtajněných věd obecně.

Dnes s jistotou víme, že celý koloběh života a stejně tak naši minulost i budoucnost ovlivňují tzv. kosmické cykly.

Co tedy tyto cykly jsou a jak fungují?

Kosmický neboli Platónký rok 25 920 let - zaokrouhlujeme na 26 ooo

Polovina z toho je 12 980 let

12 dílů zvěrokruhu po 30 stupních - 2 160 let

Když vezmeme zvěrokruh, tak si můžeme představit, že slunce jej oběhne za 26 000 let, tomuto říkáme velký cyklus. Polovina toho roku je tedy 12 980 let, což je poloviční cyklus. A protože je zvěrokruhu ještě rozdělen do 12ti částí tak každá tato jeho část trvá 2 160 let čemuž říkáme věky nebo také malý cyklus.

V současné době jsme na koci jak velkého tak i polovičního cyklu a to znamená, že musí dojít k něčemu velkému protože je v podstatě něco u konce a je logické a přirozené, že něco nového bude započato. Je to přirozený proces, který nelze zastavit.

My jako duše jsme se sem inkarnovali, věděli jsme, že půjdeme do tohoto období a souhlasili jsme s tím. A to jak tuto skutečnost, kdo pojme, to už je na každém zvlášť.

V roce 2010 jsem vstoupily do nového věku, a to věku vodnáře. Stalo se tedy to, že nás začala ovlivňovat jiná energie, a právě jejím prostřednictvím má dojít k velkým změnám. 21.12.2012 skončil velký a malý cyklus kosmického roku.

Egypťané nazývali dobu poslední katastrofy Zep Tepi, což byla vlastně velká potopa. Od této doby kněží starých civilizací počítají vznik Egypta, nebo přesněji dobu předdynastickou, která vznikla po potopení Atlantidy kolem roku 12 160 př.n.l.

Toto navazuje na končící kosmický rok, a jeho nevyhnutelné zvraty, které nás v dohledné době čekají. Ale zase by bylo bláhové, kdyby si někdo myslel, že když skončí cyklus tak země praskne na půl nebo, že se všichni posuneme do 5 dimenze apod. Tyto procesy jsou postupné a trvají mnoho let, někdy i stovky. Ale to, že jsme na konci cyklu, to je dneska celkem odtajněné a můžeme tyto informace najít ve vědeckých zprávách jako je NASA nebo u astrologů apod. 

ODCHYLKY VÝPOČTŮ

Pokud budete chtít propočítávat uvedené kosmické roky, musíte počítat s odchylkami, kde se nedostanete na přesná data.

Toto je dáno tím, že ne vždy měl rok 365 dní. V dřívějších dobách, především po mohutných katastrofách, kdy se posouvali zemské desky, způsobili to, že rok mohl být delší nebo i kratší.

I podle dalších nauk se nacházíme nyní v tom nejtemnějším období, kdy vlastně jsem přitahováni Zemí do těžké hmoty, ale současně jsou odtajňované a dostupné různé duchovní vědomosti, aby se toto podle duchovních zákonů mohlo vyrovnat.

Dnešní civilizace se polarizuje právě na ty lidi, kteří se zajímají o duchovno a na ty, kteří ještě více propadnou do hmoty.

Je to o volbě osobního vzestupu, zda budeme směřovat vzhůru nebo nikoliv.

DĚLENÍ CYKLŮ

Vždy v polovině nebo na konci cyklu, dochází k výrazným katastrofám jako bylo třeba potopení Atlantidy 12 980 př.n.l. nebo potopení Lemůrie kolem roku 25 960 let př.n.l.. V malých cyklech po 2 160 letech, jsme vystaveni různým energiím a v každém tom období se máme něco naučit, podle toho v jakém znamení ( věku ) právě jsme.

Kosmický rok - 25 960 let

  • Kde dochází k obrovským katastrofám

Polovina - 12 980 let

  • Kde dochází k obrovským katastrofám

Věk - 2 160 let

  • Kde jsme pod vlivem různých energií
  • Dále se může být zvýšen výskyt živelných katastrof, jako například tsunami, větší počet povodní, hurikánů a více aktivit sopek


K TÉMATU SI MŮŽETE PŘEHRÁT ZAJÍMAVÉ VIDEO

UTAJENÁ HISTORIE

To, že je nám historie planety utajená k tomu nás vedou nejen uvedené cykly a kosmické roky které jsou prokazatelné i současnou vědou a např. astrologií, vědou, archeologií, ale také různé nálezy, které jsou záměrně utajovány a jsou jich plná muzea. V depozitářích jsou různé artefakty, které jsou veřejnosti skryty, protože nezapadají do obecné teorie o životě na zemi.

Každý by si měl položit otázku proč?

Protože když, nevím kdo jsem a odkud pocházím, tak jsem lehce manipulovatelný!

MEGALITY

No a pak jsou to fyzické důkazy typu většinou velkých megalitů, které by jsme v současné době nedokázali vyrobit nebo přemístit. Jedná se například o megalit v Balbeku, který nejsme dneska ani se současnou technikou schopni přemístit a dřívější civilizace z nich se stavěli obrovské stavby.

VZESTUP PLANETY ZEMĚ

Vzestup znamená ukončení jednoho cyklu a začátek nového. To nové začíná ve vyšším vědomí a říkáme tomu nová doba, kdy se nevědomost mění ve vědomý život což je spojeno s přechodem věků. když se kolem sebe podíváme tak musíme vidět, že skutečně po tom roce 2012 výrazně stoupl zájem o esoterické a duchovní nauky, lidé skutečně začínají hledat to, co dříve chápali jako něco nadpřirozeného a neuchopitelného. Toto vše se stává středem zájmu, kde objevujeme tyto skryté schopnosti. Ono je to vlastně dobře, protože pokud chceme stoupat spolu s vibrací planety, tak také své vibrace musíme pozvedávat, a to se děje tak, že duchovně vnitřně rosteme.

Tím že planeta Země "převibrovává" ze 3. do 5. dimenze vesmíru, se čistí, a to pomocí všech čtyř živlů (oheň, země, voda, vzduch). Je nezbytné, aby se Země očistila a vrátila k rovnováze v rámci přípravy k vzestupu. Tato příprava je příčinou mnoha extrémních stavů počasí, kterými planeta v posledních letech prochází. Mnoho sopečné a zemětřesné aktivity uvolňuje tektonické podmořské desky. Toto byla jedna z příčin zániku Lemurie (potopila se asi před 25.000 lety) v Tichém oceánu a Atlantidy (potopila se asi před 12.000 lety) v Atlantském oceánu. Součástí návratu k rovnováze je, že pevniny Lemurie a Atlantidy musejí vyplout zpět na povrch.

Jsou na nich prastaré chrámy a pyramidy, které je třeba znovu aktivovat. Nemůžeme se tedy divit, že to vše, co se tady na zemi děje, je svým způsobem přirozené a je jedno, zda tyto jevy vyvolá příroda nebo člověk, protože jsme tady na zemi, a tedy jsme se zemí spojeni.

Pod slovem "vzestup" je myšleno, že si musíme "zvednout svoje tělesné vibrace" na úroveň páté dimenze a že si znovu musíme obnovit všech 12 řetězců DNA (máme aktivní jen 2 řetězce), což bude vlastně dosažením stavu Kristova vědomí. A pak ještě musíme docílit, aby bylo v našem těle zapojeno dalších 37 energetických řetězců DNA, což přinese kompletní změnu buněčné struktury lidské tělesné formy na krystalickou.

Aktivují se nové čakry mimo tělo a uvolňuje se kódování buněčné paměti a DNA. Tělo začíná vytvářet nová vnitřní energetická propojení, obnovuje se to, co bylo dříve přerušené.

Tím, že budeme rozvíjet své vědomí, tím, že porosteme a udržíme potřebné tempo s naší planetou, ze které se stává hvězda, tím se na ni budeme moci zase jednou vrátit a pokračovat ve svém vývoji.

CO JE VZESTUP

Z naší planety se stává hvězda - a aby byl tento důležitý duchovní cíl úspěšně doveden do konce, musí se zvýšit vibrace všeho na Zemi, včetně každého člověka. Tomuto postupnému zvyšování vibrací říkáme ,,vzestup".

Proces vzestupu obnáší mnoho úrovní kosmických zasvěcení, kterými musí bytosti projít, aby dosáhly dalšího vývojového stupně. Při průchodu každou úrovní zasvěcení se vibrace těla dané bytosti zvýší (ať už se jedná o člověka, zvíře, rostlinu, kámen atd.) - a tak se přispívá ke zvýšení celkové vibrace Matky Země. K tomu všemu je nutná genetická změna stavby buněk všech forem života na Zemi.

Hybnou silou celé této velké přeměny je proudění velmi silné fotonové energie, která vychází z Velkého Centrálního slunce a naši planetu zahaluje přibližně 2x za Platónský rok (25.920 let, tedy přibližně vždy po 11.000 letech) - a trvá ро dobu 2.000 let.

Jak již bylo řečeno, za ,,Centrální slunce naší galaxie je považována planeta Alcyon (v souhvězdí Plejády) - a naše sluneční soustava ho oběhne za 1 Platónský rok (tj. za 26 tisíc let).