CESTA K VZESTUPU

55 kroků na cestě vzestupu

Písemný kurz vedený jako osobní cesta k našemu vzestupu do vyšších dimenzí. 

Není snad na Zemi člověka, který by necítil, že energie které k nám na Zemi dosedají jsou tzv. jiné. Nacházíme se na nejnižším bodě - v temném období, ze kterého je potřeba se odrazit a postoupit z bodu materialismu a fyzična do vyšších stavů vědomí. Proto je nezbytné udržet s těmito přírodními procesy krok a najít své vnitřní bohatství a moudrost, která byla zakončením Atlantského experimentu zapomenuta. 

Naše postupná cesta vzestupu je plná meditačních cvičení, zvyšování vibraci a poznání nových průvodců/bytostí, které nás provází vzestupem, jako jsou např. jednorožci, draci a další bytosti z vyšších dimenzí. Projdeme krystalickým procesem vzestupu, ale také se spojíme s moudrostí hvězd. Aktivujeme si 12 čaker a  pětidimenzionální merkabu.

Kurz je velmi bohatý a je tu pro ty, kteří slyší volání své duše po poznání. 


 

VZESTUP

je něco, co nelze ovlivnit. Jsou to procesy, které se zde na planetě dějí a kterým je potřeba se maximálně přizpůsobit protože tyto vibrační změny jsou nevyhnutelné. Můžeme se však svobodně rozhodnout, jakou cestu zvolíme. Obojí není možné a odpověď může najít každý ve svém nitru, ve svých pocitech. 

Pod slovem "vzestup" je myšleno, že si musíme "zvednout svoje tělesné vibrace" na úroveň páté dimenze a že si znovu musíme obnovit všech 12 řetězců DNA (máme aktivní jen 2 řetězce), což bude vlastně dosažením stavu Kristova vědomí. A pak ještě musíme docílit, aby bylo v našem těle zapojeno dalších 37 energetických řetězců DNA, což přinese kompletní změnu buněčné struktury lidské tělesné formy. To bude mít za následek buněčnou přeměnu našich těl na tzv. "krystalickou strukturu".  

Ti, kteří si nezvolili "vzestup" a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života - pro ty bude život na Zemi (která bude stále víc zvyšovat své vibrace) čím dál tím těžší.Nyní se nacházíme v tzv. "přechodném" období (2012 - 2032) a směřujeme k novému Zlatému věku. Tento přechod započal v kosmickém okamžiku 21. prosince 2012, kterým se završil Atlantský experiment, který trval 260 000 let.

Uplynulých 10 000 let Atlantského experimentu se odehrávalo ve 3. dimenzi, avšak v roce 2014 se naše planeta přesunula do 4. dimenze. Nyní jsme součástí zcela nové planetární a kosmické dynamiky, která vnáší úplně novou frekvenci do života každé cítící bytosti na naší planetě.


CVIČEBNÍ E-BOOKY JSOU SROZUMITELNÉ A NAPOJENY NA PODPORU LEKTORŮ. 

( proto začněte svůj vzestup ještě dnes )


Je nezbytné, aby se Země očistila a vrátila k rovnováze v rámci přípravy k vzestupu. Tato příprava je částí příčiny mnoha extrémních stavů počasí, kterými planeta v posledních letech prochází. Mnoho sopečné a zemětřesné aktivity uvolňuje tektonické podmořské desky Lemurie (potopila se asi před 25.000 lety) v Tichém oceánu a Atlantidy (potopila se asi před 12.000 lety) v Atlantském oceánu. Součástí návratu k rovnováze je, že pevniny Lemurie a Atlantidy musejí vyplout na povrch. Jsou na nich prastaré chrámy a pyramidy, které je třeba znovu aktivovat. 

VAŠE OBJEDNÁVKA

Kurz je odesílán po několika lekcích. Vždy po prostudování a nácviku vyučovaných technik si napište o další lekce. Celkově projdeme 55 cvičebních kroků. Doporučujeme věnovat se zaslanému tématu min. 14 dní, ale tempo je samozřejmě individuální a vychází z potřeb každého z nás.