MEDITACE ČAKROVÉHO SYSTÉMU

Balíček meditací obsahuje jednotlivé meditace k 7 hlavním čakrám. V každé z nich projdeme tématem dané čakry, uvolníme v ní nepotřebné nebo stagnující energie a harmonizujeme ji. Výsledkem těchto meditací je kompletní očista a harmonizace tohoto energetického systému. 

Čakry jsou energetická centra, která slouží k propojování veškeré energie, která vchází do těla a následně odchází. Dělíme je na 7 hlavních a asi 40 vedlejších, ale celkově se jich dá dopočítat kolem 88 ooo. Od roku 2012 se bavíme o 12ti základních čakrách, ale nyní zůstaneme u 7 hlavních, které všichni jistě známe.

Obvykle průměr čaker je 10 - 15 cm, ale při duchovní práci se mohou rozšířit a také zvýšit svoji vibraci. Vypadají jako okvětní lístky lotosu a neustále se otáčení. U žen se první čakra točí doleva a druhý doprava atd. U mužů se první čakra točí doprava a druhá doleva atd.. Tento otáčivý pohyb způsobuje to, že přední stranou těla nasáváme energii z okolí a zadní stranou těla energie odchází. Představit si to můžete jako přijímače energie z přední strany těla kde jakoby vcucneme tu energii a ze zadrní strany, tedy ze strany zad energii uvolňujeme.

 Každá čakra má svojí vlastní barvu, která je svojí intenzitou závislá na funkčnosti dané čakry a na jejím harmonickém fungovaní. Tady jsou tedy barvy krásně pestré a její točivý pohyb je svižný a pravidelný. Pokud je čakra v nějakém omezení, je její barva vybledlá, prošedivělá a točí se pomalu nebo v nějakých deformacích. V takto postižené čakře vzniká poté nemoc, nebo jiný fyzický problém a to ve spojení s postiženou čakrou.

Čakry mohou tedy být ve své funkčnosti omezeny, ale stává se také to, že fungují rychleji nad svůj potenciál. Tam potom zase vzniká problém například neutuchajícího a nezdravého pocitu chtění. 


MEDITACE MŮŽETE POSLOUCHT OPAKOAVNĚ A KYKOLIV BUDETE POTŘEBOVAT ZHARMNIZOVAT ČAKROVÝ SYSTÉM NEBO JEDNOTLIVÉ ČAKRY.


1. ČAKRA - MULADHARA

1.čakra nás spojuje s fyzickým světem. Díky této čakře máme kontakt s energií Matky Země. 1.čakra nás učí životu na zemi a fungovat ve fyzické existenci. Do oblasti působení 1.čakry patří také budování materiálního zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí. První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Zde začínají také tři hlavní kanály energie Sušumna, Ida a Pingala a je zde nevyčerpatelný reservoár sil energie kundalini.

2. ČAKRA - SVADHISTANA

2.čakra ovládá naši schopnost dotýkat se světa a přijmout jeho doteky, k tomu patří schopnost vnímat sebe, skutečná radost ze života, schopnost navazovat vztahy všeho druhu, i sexuální. 2.čakra má vztah ke všemu, co je v těle tekuté, k orgánům vyrábějícím, zpracovávajícím nebo uskladňujícím tekutiny, také k vlasům, pokožce a celkově k urogenitálnímu systému.

3. ČAKRA - MANIPURA

Je centrem síly, našim "hnacím motorem", a tedy prosazením naší osobnosti. "Chci, tedy jsem!" Zde sídlí naše osobní svoboda, schopnost individuality, naučit se říkat ne, umět odmítnout a být v pravý čas na správném místě. Se 3.čakrou je spojeno naše trávení (duchovně duševní i tělesné), vědomé myšlení, projekce a analýza. Pokud je zde blok, dochází k projevu autoritativního chování nebo k pocitům viny, strachu či k vyhasnutí celkové vnitřní energie (syndrom vyhoření apod.)

4. ČAKRA - ANAHATA

Vytváří střed systému. Nacházíme zde schopnost vciťovat se a soucítit, naladit se na druhé, prožívat city. Tudy vnímáme krásu přírody, umění, poezie. Úlohou 4.čakry je sjednocovat skrze lásku. Když se nám toto nedostává, zažíváme smutek, bolest či strach z odloučení. Při dokonalé formě se projevuje vše skrz bezpodmínečnou lásku, kterou není možné vlastnit ani ztratit. Ve spojení s horními duchovními čakrami se 4.čakra stává láskou Boží, a vede k poznání lásky Boží v celém stvoření. Zde se učíme milovat sami sebe takové, jací jsme, se svými chybami, slabostmi i silnými stránkami, a stejně tak bez podmínek i ostatní lidi kolem. Častými blokádami ve 4. čakře jsou dogmatizmus, fanatizmus, černobílé myšlenky, pocity méněcennosti. Ve spojení se 3. čakrou mohou vzniknout blokády založené na mocenských nárocích: "Miluji tě, protože..., musíš se naučit milovat..., bojuji silami lásky proti zlu..."

5. ČAKRA - VIŠUDDHI

Tomuto energetickému centru přísluší naše sebevyjádření a aktivní komunikace na všech rovinách. Je to čakra, která člověku umožňuje umělecké vyjádření vlastní osobnosti (přenášení vnitřní krásy navenek) a formování životních návyků, těla, ale i aktivní manipulaci druhých. S pomocí prostředků této čakry jsou utvářeny např. knihy, hudba, malířství atd. Přes krční centrum jsou vyjadřovány energetické kvality ostatních čaker, tzn. vytváří porozumění mezi hlavou a tělem. Zřetelnými znaky je hlas, držení těla a řeč těla, mimika atd. Nevyváženost v 5.čakře způsobuje stále hlasitý nebo tichý hlas, stejná modulace, sklon ke stejným způsobům chování, strach ukázat se jaký skutečně jsem.

6. ČAKRA -TŘETÍ OKO 

Zde je vytvářena spirituální schopnost vycítění a pochopení vlastní cesty, a vycítění a pochopení cest Stvoření jako celku. Tato schopnost se nazývá intuicí. Intuice není cit! Třetí oko se dívá tzv. mezi řádky naší cesty životem a nachází intuitivní poznání a východiska, řešení. K poznání dochází ze zkušeností, která je oproštěna od strachu z omylu. Ten totiž ve skutečnosti neexistuje, neboť tzv. omyl je pouze poutačem na naší cestě poznání a ukazuje nám, že tudy naše cesta nevede - tedy velice důležitý prvek. Pokud rozvíjíme práci s 3. okem, je naše schopnost svobodného a smysluplného pohybu přirozenější a jasnější, tedy poznatelnější a omylů je méně. Intuice je jako zahlédnutí slunce mezi mraky. Bloky v 6.čakře se projevují jako bezcílný život, odcizení, strach, fanatizmus, uctívání idolů, časté střídání názorů, postojů nebo naopak život jako "bláznivý prorok" plný vizí.

7. ČAKRA - SAHASRÁRA

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou, třpytí se všemi barvami duhy, avšak převládající barvou je barva fialová a bílá. Vnější květ je tvořen 1000 okvětními lístky. Sedmá čakra je projevem a výchozím bodem pro projevy energií ostatních čaker. Zde jsme spojeni s Božským bytím bez vlastností a tvarů, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Je to místo, kde jsme doma. Odtud začala naše cesta a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu. Naše osobní pole energie splývá s polem Universa. Co jsme nejprve chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání jde za hranice naší možné představivosti, neboť nejsme již odděleni od objektu vnímání. Zatímco aktivování předchozích 6 čaker jsme mohli sami konkrétně působit, zde u 7.čakry se můžeme pouze otevřít a stát se nádobou. Rozvíjením 7.čakry se uvolňují blokády v ostatních čakrách a jejich energie začíná kmitat na nejvyšších jim možných frekvencích. Její květ se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

OBJEDNÁVKA

BĚHEM ŘÍJNA 2021