BÝK

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

VHODNÉ KAMENY

CHRYZOKOL * CITRÍN * UNAKIT * KUNZIT * MALACHIT * SMARAGD * RŮŽENÍN * RODOCHROZIT * ACHÁT * AVANTURÍN * KŘEMEN * EPIDOT * TOPAZ * MORGANIT * BERYL * CHALCEDON


NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ZNAMENÍ BÝKA


Býk je druhým znamením zvěrokruhu. Nachází se na 30° -60° zvěrokruhu. Slunce do
něj vstupuje 19. nebo 20. dubna. Oproti Skopci je Býk méně energický a pomalejší. Rád si
užívá života, dá se o něm říci, že je materialista - a naprosto spokojeně se cítí pouze tehdy,
pokud je existenčně zajištěn. Podstatnou část energie dokáže Býk věnovat na přetváření
svého okolí "ku obrazu svému". Má rád vše, co zpříjemňuje a zlehčuje život.
Bylo by ovšem chybou se domnívat, že se Býci jen honí za penězi. Peníze pro ně před-
stavují jen prostředek k dosažení určitého pohodlí. Pro Býka samotného by nemusely ani
existovat. Je-li majetek Býka (nebo jeho pohoda) vážně ohrožen, mění se klidný tahoun na
divokého favorita arény a protivníka dokáže překvapivě rozdupat. Znamení Býka vládne
planeta Venuše, která má vztah ke kráse a umění. Proto i u mnoha Býků nalézáme cit pro
malířství, hudební sluch a smysl pro estetiku.

Dobře aspektovaní Býci jsou klidní a vyrovnaní lidé, kteří dobře působí na své okolí.
Neharmonicky aspektované Slunce v Býku však často upozorňuje na lenocha lpícího na majetku a požitkáře, který hledá, kdo by mu posluhoval.
Jeden z nejdůležitějších úkolů Býka spočívá v nalezení důvěry k okolnímu světu, důvěry
v to, že mu bude vždy poskytnuto dostatek energie. Býk svoji sílu skrývá uvnitř v sobě,
stejně jako rostlina ve svých kořenech. Jeho síla je klidná, spočívá v odhodlání růst a vytvářet formu, radovat se z hmotné existence a užitku. Býk je tím, kdo sestupuje do pekel hmotného světa, aby pochopil, v čem spočívá omezení. Je tím, kdo hledá svůj vztah k hmotě, kdo
hledá formu pro svůj obsah. Pokud nemá dostatečný příjem emocionálních prožitků, pak je
nahrazuje hmotnou potravou a jeho kruh se opět uzavírá. Ve chvíli, kdy nasycen spočine v
strnulé nehybnosti slastného polospánku, právě tedy vznikají jeho dary světu - umělecká
díla, zhmotnění jeho emocionálních stavů.

Býk v sobě nese informaci o období, kdy lidstvo postupně začalo přecházet od sběratelství a lovu k usedlejšímu a pohodlnějšímu způsobu života, což vždy znamenalo i hromadění
přebytků, vytváření zásob, bujení přebytečné informace a s tím i začátek neodvratné degradace přemnožení, zahlcení hmotou a sebezničení. Zdaleka však není jen usedlým zemědělcem! Ve svém osamělém sepětí s přírodou je schopen hluboce postihnout skutečnou alegorickou podstatu věcí a jevů, jež ho obklopují, díky pouhému důkladnému pozorování a
hlubinné vnímavosti. Překonání strachu ze smrti hladem, strachu z nejistoty, to je nejtěžší,
ale zároveň i nejdůstojnější břímě, které si Býk může naložit na svůj odolný hřbet.
Klidný, mírumilovný a vyhraněný, se smyslem pro všechny krásy světa. Běda však, když
se cítí ohrožen! V ten okamžik se mění ve vraždící horu masa a smete vše, co mu stojí v
cestě. Slepá zuřivost ho vede k takovému jednání, že ostatní ho mají za brutálního rváče. Ve
chvíli, kdy mu však spadne rudý šátek z očí, jen zírá, co vše v pomatení smyslů provedl a
hluboce lituje všeho, co napáchal.

Býk je cokoliv, jen ne brutální a bezohledný. Je rozvážný, může se zdát, že je pomalejší,
ale je to jen jeho způsob analýzy okolního dění. Je velmi silný, houževnatý a vytrvalý. Svůj
cíl sleduje dál, i když ostatní se už vzdali. Je šarmantní a zábavný, má rád společnost, ale
nedere se na výsluní. Ve vztazích je dlouho nepřístupný a nedůvěřivý. I přesto, že se tito lidé
jeví flegmaticky, v momentě, kdy jsou zamilovaní, probouzí se v nich vášeň snoubící se s
vytrvalostí.

Muž býk má rád kulaté tvary své partnerky. Ženy býk jsou ztělesněné svůdkyně. Oba
vede neomylný institnkt k potřebám partnera. Jsou velmi trpěliví, spolehliví a pozorní. Rádi
své partnery rozmazlují a snaží se je všemožně ochránit. Tuto starostlivost ale někteří lidé
vnímají jako majetnictví, a tak se stává často zdrojem konfliktů. Také jeho žárlivost bývá
občas k neužití. Tak jak se býk cele dává rodině a lásce, tak to vyžaduje i od partnera a chraň
bůh, je-li jeho podezření oprávněné. Pak nechce ani omluvu či usmíření, pak chce vidět krev.
Ale ani žárlivost jím nebrání v jejich vlastních občasných úletech. Pokud se tak stane, nedává však aférkám tolik prostoru, aby zničily trvalý vztah.