BOŽÍ SVĚTLO

DÁREK PRO NAŠE ŽÁKY

Pro lepší spojení se sebou samým, pro zlepšení využití léčivých energií, pro lepší zaměření REIKI, pro lepší využití energií zasvěcení, prostě pro kdeco...... 

Symbol Boží světlo je bránou k navázání kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa. Používá se při práci, kdy potřebujeme ochranu a pomoc vyšších bytostí a jejich sil.

Můžeme prosit o ochranu sebe i druhých, o pomoc při jednáních a zdokonalení různých věcí.

Můžeme prosit o cokoli, ale musíme mít na paměti, že vyšší bytosti rozhodnou je-li splnění našeho přání pro naše dobro. , pro nejvyšší dobro, tedy pro dobro všech. 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K této iniciaci není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý. Jedná se o samozasvěcení tzn., že iniciaci si klient aktivuje sám, dle manuálu. K tomuto zasvěcení se nevystavuje certifikát. Učební skripta samozřejmě obdržíte.