BOŽÍ SVĚTLO


Pro lepší spojení se sebou samým, pro zlepšení využití léčivých energií, pro lepší zaměření REIKI, pro lepší využití energií zasvěcení, prostě pro kdeco...... 

Symbol Boží světlo je bránou k navázání kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa. Používá se při práci, kdy potřebujeme ochranu a pomoc vyšších bytostí a jejich sil.

Můžeme prosit o ochranu sebe i druhých, o pomoc při jednáních a zdokonalení různých věcí.

Můžeme prosit o cokoli, ale musíme mít na paměti, že vyšší bytosti rozhodnou je-li splnění našeho přání pro naše dobro. , pro nejvyšší dobro, tedy pro dobro všech. 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

K této iniciaci není žádný předpoklad a může jej absolvovat naprosto každý. Jedná se o samozasvěcení tzn., že iniciaci si klient aktivuje sám, dle manuálu. K tomuto zasvěcení se nevystavuje certifikát. Učební skripta samozřejmě obdržíte.