AQUA AURA

SÍLA PŘÍRODY

CHARAKTERISTIKA KAMENE

Tento nádherný křišťál nám pomáhá vidět krásu kolem sebe. Podporuje přirozenou radost a optimismus. Výborně slouží jako talisman, který nám pomáhá najít nové cesty v životě a zvyšuje rozvoj našich schopností. Pozitivně působí na naše emoce, které zklidňuje a učí nás posilovat sebeúctu a sebedůvěru. Aktivuje naše duševní procesy a uvolňuje všechny vazby minulosti, které mohou bránit vzniku nového. S touto energií, která působí na naše srdce, se stáváme emočně upřímní, protože tento kámen blahodárně působí na naše srdce. Pomáhá odhalovat karmické bloky ve vztazích a vyrovnávat emoce v těchto vztazích. Je vhodný k duchovní práci a k meditacím. Jeho energie odbourává stres a negativitu, stejně tak psychické útoky.

LÉČEBNÉ VYUŽITÍ

Jeho energii využijeme při podpoře imunitního systému. Podporuje psychiku a rovnováhu.

OČISTA A NABÍJENÍ

Čistíme pod proudem tekoucí vody. Nabíjíme na slunci nebo na měsíčním svitu.