ARCHANDĚLSKÉ MEDITACE

Když posíláme milující myšlenky ostatním, vytváříme tak světelné mosty, po kterých mohou kráčet andělé...


CESTOU K ARCHANDĚLŮM NÁS DOPROVODÍ NÁDHERNÁ KLAVÍRNÍ HUDBA.

Každý ARCHANDĚL zastupuje jednu meditaci. V balíčku meditací společně projdeme s každým jednotlivým andělem jeho téma, spojíme se s ním, odevzdáme mu své starosti a přijmeme jeho barevný léčivý paprsek. 
ARCHANDĚL MICHAEL 

Má moc zvýšit energii Světla a pozvednout ji na úroveň, v níž jsou možné "zázraky". Jeho světelný paprsek, na kterém poskytuje své služby, má barvu safírově modrou. Je to barva širokého zářícího nebe bez mráčků. Jeho modrý paprsek nám může přinést spontánní vyléčení, ochranu před negativními bytostmi, záchranu, rychlou a kompletní pomoc - ať už v oblasti fyzické nebo duševní. Když tedy jeho modré světlo nasměrujeme na ránu nebo na bolestivý zánět, informace v buňce, která tím bude aktivována, způsobí okamžité přerušení destruktivního procesu. Duchovní promytí všech 7 energetických center pomocí modrého světla způsobí enormní vzrůst energie v auře a tím současně také vzrůst úrovně vibrací našich buněk, žláz a orgánů. Jediným předpokladem je jasná představa zářivě modrého světla a vědomé dýchání, které tento modrý léčebný prostředek zamíří z duševna směrem dolů a nechá jej proniknout do systému čaker. Působení modré světelné energie na duši způsobí energetické uvolnění blokády.

ARCHANDĚL JOPHIEL

Vládne zlatožluté vibraci světla. Energie zlatožlutého paprsku stékající k nám dolů na Zemi, je pro nás požehnáním, protože nás posiluje na cestě ke zralosti, osvícení a moudrosti, dosažené po dlouhé a namáhavé cestě k žádoucímu růstu. Zrání je ale často spojeno s bolestí, zklamáním, odříkáním a ztrátou životních radostí. Zlatožlutý paprsek také spočívá v dynamice hojnosti - zákon dokonalé rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Motivuje k nás k pohybu, a to jak na úrovni tělesné, tak i duševní. Pomáhá při uvolňování a odstraňování pevně zakořeněných názorů a překonaných tradic, které už nám nejsou vlastní. Pokud se tedy ve vašem životě vyskytne situace, kterou budete pociťovat jako velikou křivdu nebo nespravedlnost, napojte se na jeho barevné záření a nechte energii zlatožlutého paprsku vtékat do těla, ducha i duše. Očistěte si tímto světlem celý systém čaker. Vdechněte je do každé čakry a s výdechem uvolněte strach, zmatek a vše, co vás zatěžuje.

ARCHANDĚL CHAMUEL

Vládne oblasti, do níž patří láska, harmonie, vyrovnanost, pocit bezpečí a neomezené nejvyšší dobro, které zde září plnou silo a jasem růžového paprsku světla. Pravou podstatou růžově zbarveného světla je tedy v první řadě láska, spokojenost, skutečný soucit, starostlivost, náklonnost, ale i kreativní síla a její moc projevit se. Chamuel je svým milosrdným srdcem utěšitelem v bolu a vysvobozuje nás z vězení, do něhož jsme se dostali vlastní neschopností a odkud bychom rádi unikli. Patří sem i události, ve kterých jsme se dostali do velkých nesnází.www.anabellaweb.cz Jakékoliv šíření textu uvedené učebnice je zakázáno!18Svůj organismus můžeme tedy vyčistit tím, že rozpustíme a nahradíme záporné energie růžovými vibracemi. Vědomé ponoření do růžového světla, spojené s myšlenkami lásky a soucitu, je zcela bezprostředně působící zbraň proti všemu, co nás na cestě životem potká a co je zatíženo destruktivními vibracemi.


ARCHANDĚL GABRIEL

Je knížetem archandělů a paprsku bílého světla. Bílé světlo je kvalita energie, kterou lze označit jako součet všech barev obsažených ve světle a která je proto mocná a všepronikající. V bílém světle je nezměrná síla, která umožní očistu všech našich buněk a zbaví je molekulárních substancí, které se v nich usadily jako tmavé vrstvy. K tomu dochází při každé záporné myšlence, která se jen mihne! - a při každém vysloveném slově nesoucím temnou energii. Záporné myšlenky a slova jsou příčinou znečištění meziprostoru buněk a našeho fyzického těla, ale také zmatnění našeho éterického těla. Struktura všech myšlenek, slov a činů je pro oblast záhrobí dobře viditelná a citelná. Takový uvolněný vzorek myšlenek se nazývá "elementála". Pozor tedy na myšlenky takového charakteru jako je závist, žárlivost, touha po pomstě, nenávist nebo znevažování života a jeho vesmírných zákonů! Archanděl Gabriel je strážcem našich myšlenek, slov a činů, poskytuje konkrétní, viditelnou pomoc hledajícím lidem, pomůže nám ven ze "slepé uličky" a přispěchá na pomoc, když jsme zraněni, ovlivněni ne vzrušeni ve svých myšlenkách, čímž ztrácíme ostražitost, která je v takových případech nutná. Ujme se nás a slituje se nad námi, pokud jsme uvízli v situaci, která byla způsobena naší nevědomostí. Pomáhá nám odhodit nepotřebnou zátěž a vyrovnat staré dluhy, k nimž patří i karmické dluhy. Je tedy velice účinné stále čistit naše fyzické oko pomocí bílého světla a projasňovat je, aby mu zůstala plně zachována ostrozrakost a tělesný zrak s duchovním mohl vytvořit dokonalou intaktní jednotku.


ARCHANDĚL RAFAEL

Je božský léčitel, protože jeho jméno znamená "Bůh uzdravuje". Je tedy archandělem skutečného uzdravení (ale i uchování zdraví) těla, ducha i duše. Zasahuje při narušené rovnováze těla a ducha, pozvedne naše myšlení na úroveň vibrací odpovídajících božskému řádu a v něm zakotvené vesmírné pravdě. Transformuje naši minulost, umožňuje pochopení souvislostí mezi nemocí, vědomím, duší - a poznání vlastních potřeb pro dosažení uzdravení, protože z každé nemoci se máme poučit. V jeho uzdravujícím zeleném paprsku vibruje modř síly božské víry, spojená se žlutí božské moudrosti. Zelená barva shromažďuje energii, kterou lze přímo označit jako životní sílu. V zeleni se setkává celý potenciál čtyř prvků (Oheň, Voda, Vzduch a Země). Jeho síla často pomáhá lékařům a léčitelům. Dovolte tedy, aby vám Rafaelova energie prostoupila, aby protékala vaší aurou a vašimi čakrami.


ARCHANDĚL URIEL

Je archandělem řádu, struktury, materializace, krystalizace. Je ze všech archandělů nejpozemštější, nejhustší a nejsilněji spjat se zemí. Jeho jméno znamená: Oheň Boží, Světlo Boží, plamen slunce, světlo přicházející od Boha. Jeho barva je rubínově červenozlatá. Pomáhá lidem splynout opět s Božím řádem a žít v souladu s ním. Protože i peníze jsou výrazem božství ve hmotě, ukazuje, jak je možno uvádět do souladu hmotu, bohatství a duchovno. Ale pomáhá i lidem, kteří se stali otroky peněz a tělesnosti. Je ochráncem fyzického těla, uvádí do souladu tělo, ducha i duši. Podporuje tak léčitelství. Energii červenozlatého paprsku můžeme využívat, když se cítíme slabí a bez energie, při ztuhlosti těla nebo v situacích, kdy tělo potřebuje nějakou sílu navíc (stresové situace, nebo když jsme snědli něco těžkého a nestravitelného). Dá se použít i tehdy, když potřebujeme posílit důvěru, radost ze života a dobrou náladu, nebo když se chceme tvořivě projevit.


ARCHANDĚL ZADKIEL

Je ,strážcem kosmických zákonů" a slouží ve výsostné oblasti ,,fialového plamene", jehož energie má rozpustit a přeměnit to, co neodpovídá zákonům vesmíru - a nahradit energiemi světla, které působí tím, že s sebou nesou milost odpuštění, očištění a dokonalé splacení dluhů. Hluboký účinek fialového plamene spočívá v jeho mimořádné čistící a transformační síle, která se projevuje jako božská milost. Fialový plamen je světelnou silou započaté nové epochy lidstva. Archanděl Zadkiel je vládcem fialové světelné říše a věnuje se nám s nekonečnou láskou a trpělivostí, když se chceme vědomě osvobodit a uvolnit od pozemských omezení, bolu a starostí. S jeho pomocí se můžeme zbavit karmických chyb a dluhů, abychom tak dospěli do vyšších sfér. Nechte proto své tělo prostoupit silou fialového paprsku.

Posláním andělů není pouze odvracet zlo, nýbrž především vést k dobru. Anděl nás vždy a všude provází a spolupracuje na našem dobrém konání. Láska andělů k nám je čistá, silná, nepodléhá žádným výkyvům, neochabuje a je nezištná. Přítomnost této lásky zakusí všichni, kteří se jí otevřou.

OBJEDNÁVKA

BĚHEM ŘÍJNA 2021