ANDĚLSKÉ BYTOSTI-BYTOSTI-VYŠŠÍ JÁ

SÍLA PŘÍRODY

V této kategorii najdete krystaly, šperky a další předměty, které se vyznačují tématem ANDĚLSKÉ BYTOSTI, BYTOSTI a VYŠŠÍ JÁ.


Krystaly v daném tématu - andělské bytosti, bytosti a Vyšší Já, vibrují v uvedených energiích. To znamená, že svému majiteli dokáží svoji energetickou silou zvýšit energii přitažlivosti v aurických tělech, kde výrazně podporují tyto energie a zvyšují dosažení záměru. 

Krystaly nás podporují v tom, čeho si přejeme dosáhnout nebo na čem chceme s jejich pomocí pracovat.  Pokud se jejich síle otevřeme, pak může být tato síla enormní. 

Produkty v této sekci podněcují nositele k otevření se božským bytostem jakožto ochráncům. Podporují nás, abychom viděli a vnímali své duchovní průvodce a další světelné bytosti. Tato energie nás ochraňuje a umožňuje nám vnímat naší intuici, kde otevírá naše srdce. Jednoduše dokážeme své pomocníky vnímat a komunikovat s nimi, k čemuž nás otevírá síla daných krystalů. Můžeme se snáze naladit na své vnitřní Já a efektivně s ním spolupracovat.

Kategorie