Aktivace světelného těla  KA

MER-KA-BA

Toto učení je základním krokem spolu s vzestupem planety Země. Obnovuje v nás dávno zapomenuté a spojuje nás s naší podstatou a naším JÁ. Kurz je sestaven na základě rozsáhlé teorie a stejně tak rozsáhlého učení jak tohoto spojení dosáhnout. 

K ČEMU SLOUŽÍ MER-KA-BA

  • Merkaba spojuje naši mysl, tělo a srdce. Uvádí do rovnováhy všechny tyto složky osobnosti.
  • Pomůže zklidnit mysl, pročistit a vyrovnat všechny energetické pole, dráhy a čakry.
  • Pomůže vyvážit levou a pravou mozkovou hemisféru, mužskou a ženskou složku osobnosti
  • Uvede do dokonalého souladu mysl i emoce.
  • Merkaba propojuje člověka se svým Vyšším Já a Nižším Já.
  • Kromě toho všeho se dá Mer-Ka-Ba také programovat - vtisknou se do ní své záměry a funguje jako energetický urychlovač. Všechno to, co se do Merkaby naprogramuje, se potom včlení do reality mnohem rychleji - je to akcelerátor Zákonu přitažlivosti.

Aktivace světelného těla KA

( MER-KA-BA)


Zde si můžete volně stáhnout první lekci zdarma!!

Skutečný duchovní postup každého z nás.... je nezbytný pro opravdový duchovní vývoj!

Protože se nacházíme v době vzestupu planety Země, kde Země převibrovává a vstupuje do vyšších úrovní, musí spolu s ní vstoupit vše, co se na Zemi nachází. Tento vzestup se netýká pouze naší planety, ale celé Sluneční soustavy. Započato tak bylo v historickém datu 21.12.2012, kde se očekával konec světa, který také byl spousty věštců a mágů předpovězen. Ano, tímto datem svět skutečně došel ke svému konci, ale v jiném myšlení než v tom katastrofickém. Od tohoto data na naší planetu Zemi začínají dopad Sluneční paprsky 5 dimenze (D). Od roku 2015 až 7 D. Planeta se očišťuje protože se z ní stává hvězda. Už proto je mnoho lidí, kterým se aktivuje duchovní podstata. Zvyšuje je množství lidí, kteří se zajímají o esoteriku a duchovno. Tato praxe již není tolik obávanou a zapomenutou - lidé to cítí a hledají cesty k dalšímu poznání a duchovnímu rozvoji. Je třeba si uvědomit, že se nacházíme ve 3 dimenzi a stoupáme do 5 dimenze, kde přeskakujeme 4 dimenzi. 

Mnozí stoupají se svojí matičkou Zemí a to je dobře. Tito lidé však mají dalekou cestu za svým cílem. Je potřeba se očistit od všech karmických pout, je nutné učinit změny a přizpůsobit se novým vibracím. Tito lidé se neobejdou při cestě svým vývojem bez procesu návratu ke 12 řetězcům DNA.

Nízko vibrující lidé ( ti, kteří se nerozhodli pro vzestup ), budou muset tuto planetu opustit. Dále se nebudou moci inkarnovat na Zemi, kde budou vysoké frekvence, ale soji pouť dokončí někde jinde, podle svých dosavadních vibrací. Tito lidé budou propadat nemocím, depresím, těžkému životu. Velká většina jich onemocní a zemře, protože nebudou schopni čelit náporu silných fotonových energií.

V tomto kurzu projdete otevřením a aktivací vašeho "vzorce Ka", aktivací 12 čaker vzestupu. Budete propojeni s 9. dimenzí přes "lnterdimenzionální světelný kužel". Současně s tím se naučíte různé techniky karmické ochrany, odblokování a čištění aury i prostorů. Bude Vám otevřeno 16 párů kanálů Ka (elektrických meridiánů), naučíte se pracovat s tzv. "světelnými komorami" a postupně projdete jejich léčením a aktivací. Naučíte se úžasné duchovní techniky, které budete moci používat každý den. projdete meditacemi a také velkou duchovní proměnou tzv. skutečným dosažením vysokovibračního vědomí. Projdete skutečným učením a duchovním vývojem.

Každý sám se musí zamyslet nad touto skutečností. Projít si události na naší Zemi, vyhodnotit si jakým směrem se chce nebo nechce vydat ve svém životě. Je to oblast volby a každé rozhodnutí je ve své podstatě správné, už protože každý ke svému vývoji potřebuje něco jiného.

Kurz je zasílám postupně protože obsahuje obsáhlé manuály jak teoretické, tak cvičební, kde je potřeba na sobě pracovat a tím dosahovat vyšších postupů ke zdárnému zakončení kurzu.

PODROBNÝ ROZVRH KURZU - AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

KURZ JE V PÍSEMNÉ FORMĚ

CENA KURZU 2.900,- Kč                AKCE 2.000,- Kč